Autumn foliage

Autumn foliage
Autumn foliage

autumn foliage – ในซีกโลกเขตเหนือ ตุลาคมเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากฤดูร้อนไปเป็นฤดูใบไม้ร่วง ที่เรียกด้วยคำที่ดูเป็นทางการหน่อยคือ autumn หรือคำที่เป็นภาษาพูดลงมาหน่อยว่า fall ตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของการเข้าสู่ฤดูกาลนี้คือเหล่าบรรดาใบไม้ที่เปลี่ยนสีจากเขียวเป็นเฉดเหลืองส้มแดงตามแต่สายพันธ์และความเย็นของอุณหภูมิ โดยมักเรียกปรากฏการณ์ใบ้ไม้หลากสีนี้ว่า autumn/fall foliage ก่อนที่จะทิ้งใบร่วงโรยไปในหน้าหนาว(winter) กลับมาผลิแย้มใบอ่อนใหม่ช่วงฤดูใบ้ไม้ผลิ(spring) และเขียวขจีสดใสในหน้าร้อน(summer) ส่วน foliage หมายถึงใบไม้ (leaf) มีรากศัพท์มาจาก feuillage ภาษาฝรั่งเศสยุคกลาง ในสหรัฐอเมริกา มลรัฐที่ขึ้นชื่อในความสวยงามของใบ้ไม้เปลี่ยนสีก็คือมลรัฐแถบตะวันออกเฉียงเหนือ

อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าเรียนรู้เกี่ยวกับคำนามที่ว่าด้วยฤดูกาลทั้งสี่ว่า หากไม่ได้ขึ้นต้นประโยคหรือเป็นคำเฉพาะแล้ว autumn/fall และอีก3ฤดู ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ ในขณะเดียวมีคำที่น่าสนใจคือ autumntime คำนามที่เขียนติดกันไม่เว้นวรรคแบบนี้ ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาแห่งฤดูใบไม้ร่วงนั้น กลับพบการใช้ที่น้อยมากๆ เมื่อเทียบกับ wintertime, springtime และ summertime