Beside – Besides – B-Side

Beside – Besides – B-Side
Beside – Besides – B-Side

Beside – Besides – B-Side : สามคำนี้เวลาได้ยินดูจะเสียงคล้ายๆกัน หากไม่ตั้งใจฟังให้ดี อาจจะจับความผิดไปได้ ความหมายก็แตกต่างกันอย่างแทบจะสิ้นเชิงด้วย

Beside เป็นคำบุพบท ที่พบบ่อยคำหนึ่ง แปลว่า อยู่ด้านข้าง หรืออยู่ติดกันใกล้ๆ กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คล้ายกับคำว่า at the side of หรือ next to ในภาษาอังกฤษ ใช้เพื่อแสดงตำแหน่งสิ่งของ

ตัวอย่าง –

There was a large unidentified object beside my bed last night. (มีของขนาดใหญ่ที่ระบุไม่ได้ว่าเป็นอะไรอยู่ข้างเตียงฉันเมื่อคืน)

That annoying guy was walking beside me the entire time I was running. (ผู้ชายน่ารำคาญคนนั้นเดินข้างฉันตลอดเวลาที่ฉันวิ่ง)

Stand beside each other, come what may. (จงยืนหยัดเคียงข้างกันและกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น)

Besides เป็นคำบุพบท (ที่ตามด้วยคำนาม หรือคำคล้ายคำนาม) แปลว่า นอกเหนือไปจาก หรือ นอกจากนี้ พ้องกับคำ in addition to และ apart from ใช้เพื่อแสดงความหมายว่า นอกจากสิ่งนี้แล้ว ยังมีอีกสิ่ง

และยังใช้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ โดยมีความหมายเพิ่มเติมคือ ยิ่งไปกว่านั้น พ้องกับคำว่า as well,  moreover และ furthermore  เหมือนกับคำกริยาวิเศษณ์คำอื่นๆ มักใส่เครื่องหมาย , ก่อนและหลังคำ

ตัวอย่าง –

It’s the first time that he seems engaged in something besides himself. (นี่เป็นครั้งแรกที่ดูเหมือนเขาจะยุ่งกับบางสิ่งบางอย่างนอกจากตัวเขาเอง)

We’re too exhausted to continue this project. Besides, the budget is too limited. (เราเหนื่อยเกินไปที่จะทำโครงการนี้ต่อ นอกเหนือไปจากนั้น งบประมาณก็ยังจำกัดอีกด้วย)

I think he should accept more assignments, and besides, he wants to. (ฉันว่าเขาควรจะรับงานมอบหมายมากขึ้น อีกทั้ง ตัวเขาเองก็ประสงค์เช่นนั้น)

B-Side มาจากยุคที่ยังมีแผ่นเสียงหรือตลับเทปคาสเซ็ท ซึ่งมีเพลงหรือร่องเสียงบันทึกไว้เล่นได้ทั้งสองด้าน โดยปกติเพลงที่อยู่ด้าน A-side (เรียกอีกอย่างว่า hit side) จะเป็นเพลงที่เด่นและตั้งใจว่าจะเป็นเพลงที่ดัง ได้รับการประชาสัมพันธ์มาก ส่วนด้าน B-side (เรียกอีกอย่างว่า flip side) มักจะเป็นเพลงสำรอง หรือเพลงที่ศิลปินอยากนำเสนอ รวมถึงอาจเป็นเพลงเดียวกับด้าน A-side แต่มีการเรียบเรียงดนตรีที่แตกต่างกันไป ภายหลังที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล แผ่น CD หรือสื่อบันทึกเสียงอื่นๆ แม้จะไม่มีลักษณะที่ว่า แต่ยังคงเรียกเพลงหรือแถบเสียงในแผ่นหรือไฟล์เดียวกันที่มีลักษณะดังกล่าวว่า B-side tract หรือ song อยู่ หรือบ้างก็เรียกว่า bonus track