Boxing Day

Boxing Day
Boxing Day

Boxing Day – ท่ามกลางความหมายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการต่อย คอก กล่อง หรืออื่นๆ ความหมายหนึ่งของ box ในรูปกริยาก็คือการบรรจุของเข้าไปในกล่อง โดยมีคำตรงข้ามคือ to unbox ที่แปลว่าแกะกล่องเอาของออกมา

แต่วลี Boxing Day กลับสื่อถึงวัน 26 ธันวาคม วันหยุดต่อจากวันคริสตมาสในอังกฤษและประเทศอื่นที่รับธรรมเนียมนี้ สืบเนื่องมาจากประเพณียุโรปเก่าแก่ที่คนมีฐานะจะมอบของขวัญให้คนรับใช้ รวมถึงเป็นวันที่ทางโบสถ์เปิดกล่องเงินบริจาคจากพิธีคริสตมาสก่อนหน้าเพื่อมอบให้กับคนยากจน ส่วนในวัฒนธรรมร่วมสมัย Boxing Day ได้ต่อยอดกลายเป็นอีกสองวาระ คือวันที่มีการแข่งขันฟุตบอลให้ดูกันหลายคู่ตลอดวันทั้งในสนามและในทีวี และยังใช้สื่อถึงช่วงของการจับจ่ายตามห้างสรรพสินค้าที่ยังตามมาอีกเป็นสัปดาห์จนเข้าปีใหม่ ซึ่งเรียกกันว่า Boxing Week อย่างไรก็ตามดูธรรมเนียม Boxing Day sale ดูจะมีคู่แข่งอย่าง Black Friday sale ในช่วง Thanksgiving Day ของปลายพฤศจิกายน ซึ่งเป็นธรรมเนียมทางฝั่งสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่าง:

  • This year Boxing Day will be less festive due to the pandemic. (วัน Boxing Day ปีนี้ดูท่าจะเฉลิมฉลองกันน้อยกว่าทุกที เนื่องจากโรคระบาด)
  • Professional shoppers plan ahead for what to buy for Boxing Day. (นักช้อปปิ้งมืออาชีพทั้งหลายล้วนแต่วางแผนล่วงหน้าว่าจะซื้ออะไรบ้างในช่วง Boxing Day)
  • In the USA, the tradition of Boxing Day is more and more eclipsed by the popularity of Thanksgiving Day. (ในสหรัฐอเมริกา ธรรมเนียม Boxing Day ดูจะถูกบดบังด้วยความนิยมของวันขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นทุกที)