Christmas comes but once a year

Christmas comes but once a year
Christmas comes but once a year

Christmas comes but once a year – ขอนำเสนอสำนวนสุภาษิตนี้รับช่วงเทศกาลแห่งความสุขและการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กัน ในช่วงวันสำคัญทางศาสนาของชาวคริสต์ที่จะถึงนี้กันค่ะ หากแปลตรงตัวก็อาจจะได้ความหมายทำนองว่า วันคริสต์มาสกำลังมาถึง แต่ก็มีเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น ซึ่งก็ฟังดูธรรมดา แต่จริงๆ มีนัยยะซ่อนไว้ ว่าในช่วงพิเศษซึ่งเป็นวาระประจำปี พวกเราควรจะให้ความสนใจในการให้มากกว่าการรับ เอาใจใส่ผู้คนรอบข้างกันให้มากขึ้น และทำอะไรให้ผู้อื่นบ้าง
ว่ากันว่าจุดกำเนิดของสำนวนนี้น่าจะมาจากบทกวีของ Thomas Tusser (1524–1580) ที่ชื่อ “The Farmer’s Daily Diet”, A Hundred Points of Good Husbandry (1557) ที่ว่า
At Christmas play and make good cheer,
For Christmas comes but once a year.
ตัวอย่าง :
Christmas comes but once a year. Let’s do something for the people in need. (เทศกาลของการให้และทำดีเพื่อผู้อื่นอย่างคริสต์มาสมาถึงแล้ว มาทำอะไรให้คนที่เขาต้องการความช่วยเหลือกันเถอะ)
For him, Christmas comes, not once a year, but every minute of every day! (สำหรับเขาแล้ว คริสต์มาสไม่ได้มีเพียงแค่ปีละครั้ง หรือเกิดขึ้นทุกนาทีของทุกวัน – หมายความว่า เขาคิดว่าเรามีโอกาสที่จะทำดีเพื่อผู้อื่นได้ทุกวันทุกเวลา ไม่ต้องรอให้ถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วค่อยทำ)