Complement & Compliment

Complement & Compliment
Complement & Compliment

Complement & Compliment – สองคำนี้ไม่เพียงแต่สะกดใกล้กัน ยังออกเสียงคล้ายกันอีกด้วย แถมยังทำหน้าที่เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาเหมือนกัน ความหมายก็ชวนให้หลายคนสับสน ทั้งมาจากรากคำละตินคำเดียวกัน (complere)
เคล็ดการจำง่ายๆ ก็คือให้เทียบว่า complement ความหมายใกล้กับ complete โดยแปลว่าทำให้จบสมบูรณ์ ถ้าเป็นกริยา ก็คือเติมเต็มให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดความครบถ้วนสมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็น หรือทำให้เกิดสภาวะที่ดีขึ้น ถ้าเป็นคำนามก็หมายถึงสิ่งหรือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์ และยังใช้เป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึงทางไวยากรณ์(ภาษาอังกฤษด้วย) *ดูคำอธิบายเพิ่มในตอนท้าย
คำ compliment นั้นไปในทางความชื่นชมยินดี ชมเชย สรรเสริญ อวยพร หรือการกระทำดีดีที่มอบให้แก่กัน ถ้าเป็นคำนามก็หมายถึงคำพูด การกระทำ หรือสิ่งที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เช่นของกำนัล ถ้าเป็นคำกริยาก็สื่อถึงการพูดหรือการกระทำให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกดังกล่าว
นอกจากนี้ ทั้งสองคำ ยังมีรูปคำคุณศัพท์ที่หน้าตาใกล้กันอีกด้วย คือ complementary และ complimentary
ตัวอย่าง:
• A subject complement is the adjective, noun, or pronoun that follows a linking verb. (ส่วนขยายประธานของประโยค/ส่วนเติมให้ประธานเป็นประโยคที่เต็ม ได้แก่คำคุณศัพท์ คำนาม คำสรรพนาม ที่ตามกลุ่มคำกริยา linking verb)
• “One technology doesn’t replace another, it complements. Books are no more threatened by Kindle than stairs by elevators.” – Stephen Fry (“เทคโนโลยีหนึ่งไม่ได้มาแทนอีกเทคโนโลยีหนึ่ง แต่มาเติมเต็มซึ่งกันและกัน คินเดิ้ลไม่ได้คุกคามหนังสือ เหมือนกับที่ลิฟต์ไม่ได้คุกคามขั้นบันได” – คัดจากคำพูดของสตีเฟน ฟรายส์)
• What are the best complementary colors for red? (สีอะไรบ้างที่เป็นคู่สีเติมเต็มที่ดีที่สุดของสีแดง)
• Please accept this as my compliment. (โปรดรับสิ่งนี้เสมือนแทนคำขอบคุณของผม)
• “Don’t 
compliment me. You’re making me feel embarrassed.” (อย่าตอบแทนฉันด้วยสิ่งใดใด คุณกำลังทำให้ฉันลำบากใจ)

• I get this complimentary ticket from my boss. (ฉันได้ตั๋วสมนาคุณนี้มาจากเจ้านายของฉัน)
*คำอธิบายเพิ่มสำหรับ complement ตัวอย่างศัพท์ในทางวิทยาศาสตร์ที่รู้จักกันดีดี complementary color คู่สีเติมเต็ม ในทางคณิตศาสตร์ ก็คือส่วนเติมเต็มที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของเซต ส่วนในทางไวยากรณ์หมายถึงส่วนขยาย ทั้งที่เป็น Subject Complement (ส่วนขยายประธานของประโยค – เช่น This man is good. และ This man is my husband. ทั้ง ‘good’ และ ‘my husband’ ถือเป็นส่วนขยายประธานประโยค) และ Object Complement (ส่วนขยายกรรมของประโยค – เช่น We consider him a chef. วลี ‘a chef’ ถือเป็นส่วนขยายกรรมของประโยค)