การชำระค่าสอบผ่านระบบ Counter Service

การชำระค่าสอบผ่านระบบ Counter Service

การชำระค่าสอบผ่านระบบ Counter Service

เป็นบริการเพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถจองรอบสอบและชำระค่าสอบผ่านระบบ Counter Service พร้อมทั้งกรอกใบสมัครสอบผ่านระบบ Internet

ขั้นตอนการสมัครสอบวัดระดับ ผ่านระบบ Counter Service
1. กรุณาเลือกสาขาที่ต้องการสอบและจดรหัสรอบสอบวัดระดับที่ต้องการ

2. แจ้งข้อมูลในการสมัครสอบและชำระเงินที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บางสาขา)
– แจ้งชำระค่ากวดวิชาติวเตอร์
– แจ้งรหัสคอร์ส หรือรหัสรอบสอบ (ตัวเลขจำนวน 10 หลัก)
– แจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือ แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้สมัครสอบ
หรือ ปรินท์แบบฟอร์ม(ลิงค์แบบฟอร์ม) พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำแบบฟอร์มนี้ยื่นชำระเงินที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
จากนั้นชำระเงินค่าสอบ 350 บาท และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 15 บาท กรุณาเก็บสลิปการชำระเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

3. คลิกที่นี่ >> Link ใบสมัคร
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากชำระเงิน โดยเริ่มจากการใส่ Confirm Code ที่ได้จากสลิปพร้อมทั้งกด “Check” จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่วงที่มีเครื่องหมาย * (หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย – แทน) เมื่อกรอกข้อมูลจนครบถ้วนแล้ว คลิกเลือก “Submit”

4. เมื่อถึงวันสอบวัดระดับที่ได้สมัครไว้ กรุณามาถึงก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที และติดต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประชาชนและสลิปจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส จากนั้น รับใบเสร็จของ เอยูเอ และรอเข้าห้องสอบ

*ผู้สมัครสอบต้องจบการศึกษาขั้นต่ำชั้น ม.3 และ อายุ 15 ปีขึ้นไป หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถือว่าสละสิทธิ์
**ไม่สามารถออกใบเสร็จในนามบริษัทได้