Diary & Dairy

Diary & Dairy
Diary & Dairy

Diary & Dairy – คำสองคำที่หน้าตาคล้ายกันมาก แค่สลับสระสองตัวที่ปรากฏก็ทำเอาผิดความหมายไปเลยทีเดียว หลักในการจำสำหรับคนไทยที่มักจะคุ้นกับคำแรกมากกว่า ก็คือ diary หมายถึงสมุดเล่มเล็กๆ ที่ใช้ไว้จดบันทึกโน้ตขนาดสั้น และทำหน้าที่เป็นคำนามแต่เพียงอย่างเดียว

ส่วน dairy คำหลัง บางคนอาจจะพอผ่านตาจากไอศกรีมยี่ห้อหนึ่ง ทำให้พอเป็นตัวช่วยว่าสื่อถึงคำนามที่หมายถึงโรงงานหรือสถานที่ผลิตนมและผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึงยังเป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนามว่ามีคุณสมบัติหรือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนม คำที่เราพบบ่อยก็เช่น dairy product ที่หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม อย่างเช่น นมผง เนยแข็ง และ โยเกิร์ต เป็นต้น

# AUAVocabBite

ตัวอย่าง:

Mary writes in her diary about her exciting trip to a dairy and her experience in making some dairy products. (แมรี่เขียนบันทึกไดอารี่เกี่ยวกับการไปเที่ยวที่แสนตื่นเต้นที่โรงงานผลิตนมและประสบการณ์ที่ได้ลองทำผลิตภัณฑ์นมของเธอ)

Several dairies are shut down due to the mad cow disease. (โรงงานผลิตภัณฑ์นมหลายโรงได้ปิดตัวลงเนื่องจากโรคเชื้อวัวบ้า)

Reading some else’s diary without permission is regarded as a very impolite act. (การอ่านบันทึกไดอารี่ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพอย่างยิ่ง)