Discussing Lifetimes

Discussing Lifetimes
Discussing Lifetimes

Discussing Lifetimes – ‘ชั่วชีวิต’ หรือ ‘ตลอดชีวิต’ เป็นสำนวนเพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมิติทางเวลากับการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ อาจจะพูดด้วยฐานของความเป็นจริงหรืออิงความรู้สึกก็ได้ ปรากฏในภาษาต่างๆ รวมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่มักพบบ่อยๆ ว่าคนไทยชอบใช้กลุ่มสำนวนเหล่านี้ในภาษาอังกฤษสับสนกัน ทั้งในทางความหมายและทางหน้าที่ไวยากรณ์ เพราะมีคลังคำต่างกัน ลองดูความหมายของสามสำนวนที่เกี่ยวข้อง ตามคำอธิบายข้างล่างนี้ เพื่อที่จะได้ใช้อย่างเหมาะสม (โดยสามารถเปลี่ยนคำ my เป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของคำอื่นๆได้)

All my life – เป็นกริยาวิเศษณ์วลี ขยายคำกริยา หรือคำคุณศัพท์ หรือคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกัน แปลว่าตลอดชั่่วทั้งชีวิตของฉันนับตั้งแต่เกิดจนตาย ตัวอย่างเช่น All my life, you have been around. (ตลอดชั่วทั้งชีวิตของฉัน เธออยู่ใกล้ๆ ไม่หนีหายไปจากฉัน) ส่วน all of my life มีความหมายและหน้าที่คล้ายกัน เพียงแต่ดูเป็นทางการกว่า

My whole life – แปลได้ว่าตลอดชั่วทั้งชีวิตของฉันเช่นกัน มีหน้าที่เป็นนามวลี ที่ทำหน้าที่แทนคำนาม จะเป็นประธานหรือกรรมของประโยค หรือส่วนหนึ่งของประธานหรือกรรมก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม บางทีก็เป็นการใช้อย่างเป็นการกล่าวเกินจริง เช่น เมื่อพูดว่า This is the best day of my whole life. (วันนี้นี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชั่วชีวิตของฉัน) ซึ่งจริงๆแล้ว ในอนาคตของผู้พูด อาจจะมีวันที่รู้สึกดีกว่านี้ก็ได้ แต่เอ่ยเพื่อแสดงว่ารู้สึกดีกับวันนี้เป็นอย่างมาก

The rest of my life – ใกล้เคียงกับสำนวนไทยว่า ตราบจนวันตาย หรือ ชั่วชีวิตที่เหลือทั้งหมดของฉัน คือนับตั้งแต่จุดเวลาที่อ้างอิงถึงจนถึงวันตายของประธานประโยค ตัวอย่างเช่น This experience changed me for the rest of my life. (ประสบการณ์ครั้งนี้เปลี่ยนแปลงตัวฉันนับจากนี้ไปจนชั่วชีวิตที่เหลือทั้งหมดของฉัน)