ELTiS Excellence

ELTiS Excellence
ELTiS Excellence
ELTiS Excellence

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ELTiS เป็นแบบทดสอบมาตรฐานทักษะวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา เฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก) โดยจะประเมินความสามารถด้านทักษะการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนทั่วสหรัฐอเมริกา เช่น โครงการ AFS Thailand (มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ) เป็นต้น

Cr: www.eltistest.com

สนใจติดต่อสอบถาม: 02-657-6411-7 #1262