Family Tree

Family Tree
Family Tree

Family Tree – จากละครดังช่วงนี้ที่มีตัวละครมากมายดองกันเป็นญาติหลายลำดับชั้นหลายคนหันมาสนใจคำว่าด้วยแผนผังแสดงลำดับขั้นความสัมพันธ์ของสายวงศาคณาญาติคำนี้ โดยเรียงขึ้นบนจากชั้น พ่อแม่-ปู่ย่าตายาย-ทวด และไล่ลงจากชั้น ลูก-หลาน-เหลน ลงไป ชาวตะวันตกเปรียบกับต้นไม้เพราะกิ่งก้านที่แผ่ไปด้านบนหลายสาขาและน้อยลงในส่วนล่างคล้ายกับแผนผังญาตินี้ ส่วนคนไทยเทียบกับสาแหรก ที่เป็นอุปกรณ์ใช้ช่วยในการขนของ มีหูด้านบนให้สอดคานหาบ พอใช้หิ้วสองข้างก็จะดูคล้ายภาพผังฝั่งพ่อและแม่นั่นเอง ชนชาติที่ขึ้นชื่อว่าเก่งในการนับลำดับญาติคือจีน และภาพfamily tree ที่คุ้นตาก็คืออันที่แสดงความเกี่ยวดองของสายราชวงศ์ในยุโรปต่างๆ ปัจจุบันคนมีลูกกันน้อยจำนวนลงทำให้ผังเครือญาตินี้ไม่ซับซ้อนกันเหมือนก่อน

ติดต่อเรา

(1) Comment

  • ข่าวบอล 13 มกราคม 2019 @ 12:14 am

    ขอบคุณครับ

Comments are closed.