foodporn

foodporn
foodporn

foodporn – หรือเขียนได้อีกรูปแบบแยกคำว่า food porn เป็นศัพท์ที่ดูไม่ค่อยปลอดภัยในการใช้ ด้วยเหตุที่มีคำ porn รูปย่อของ pornography ที่แปลว่ารูปโป๊เปลือย แต่ก็พบการใช้อย่างแพร่หลายเวลามีการลงภาพอาหารตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์

กำเนิดของคำที่สามารถใช้อย่างไม่เป็นทางการนี้มาจากการจงใจถ่ายรูปอาหารให้ดูยั่วกิเลสชวนชิม สืบค้นการใช้คำนี้ย้อนไปได้ถึงทศวรรษ 1970s ตามสื่อสิ่งพิมพ์อเมริกัน ภายหลังความหมายเริ่มปรับไปสื่อถึงอาหารที่ดูไม่ดีต่อสุขภาพ และกลับมามีความหมายในแง่ดีในช่วงเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตในทศวรรษ 2000s จนปัจจุบัน โดยสื่อถึงรูปภาพอาหารที่ประดิษฐ์ตกแต่งเพื่อลงตามสื่อsocial media ต่าง ๆ

มีคำ gastroporn ที่มีความหมายคล้ายกัน (มาจากคำ gastronomy ที่หมายถึงการบริโภคอาหาร)

นอกจากนี้ตามสื่อสมัยใหม่ยังมีคำที่มักใช้ เวลาเราเห็นคลิปสั้นๆ เกี่ยวกับการทำอาหาร ที่เรียกว่า cooking hack หรือ kitchen hack ที่หมายถึงถึงเคล็ดลับ ขั้นตอนลัด หรือเทคนิคง่ายๆ ในการประกอบอาหาร ที่ทำให้ลดขั้นตอน หรือทำขั้นตอนที่ยากให้ง่ายขึ้น ไวและสะดวกขึ้น โดยมาจากคำว่า life hack ซึ่งหมายถึงเทคนิคหรือวิธีลัดง่ายๆ ในกิจวัตรหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เราต้องทำในการดำรงชีวิต

  • ตัวอย่าง :
  • She cannot stop posting foodporn online almost every day. (เธออดไม่ได้ที่จะคอยโพสต์ภาพอาหารยั่วยวนให้กินของเธอลงสื่อออนไลน์แทบทุกวัน)
  • My foodporn today is ‘somtam’. (ภาพอาหารที่ขอออกสื่อยั่วน้ำลายของฉันวันนี้คือ‘ส้มตำ’)
  • This photoshopped picture of an unrealistically red tomato is blatant foodporn. (ภาพมะเขือเทศสีแดงที่ใช้โปรแกรมแต่งจนดูไม่สมจริง และแชร์อวดตามสื่อภาพนี้ ช่างดูบาดตา)