ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียน Free Trial Class

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียน Free Trial Class

โอกาสที่จะได้ทดลองเรียน AUA ฟรีมาถึงแล้ว

AUA ได้เปิดคลาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าทดลองเรียนคลาสเรียนภาษาอังกฤษฟรี ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์และเลือกวันเรียนได้แล้ววันนี้

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการทดลองเรียนคลาสฟรีจาก AUA:

  • ได้ทดลองเรียนในบรรยากาศการเรียนการสอนจริง
  • ได้ทดลองเรียนกับอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา
  • ได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลลัพธ์อย่างแท้จริง

วิธีลงทะเบียน:

  1. กรอกข้อมูลของท่านลงบนแบบฟอร์มบนหน้าเว็บเพจนี้ จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนเรียน
  2. รอรับการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนจากเจ้าหน้าที่ของเรา
  3. เข้าร่วมทดลองเรียนตามวัน เวลา และสาขาที่ท่านเลือกไว้

เงื่อนไขในการทดลองเรียนฟรี:

  • ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดลองเรียนมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
  • เนื้อหาในหัวข้อคลาสเรียนที่มีวงเล็บ (All Levels) ไม่จำเป็นต้องสอบวัดระกับก่อนเรียน ส่วนคลาสเรียนในหัวข้ออื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ จะมีการสอบวัดระดับก่อนเข้าคลาสเรียน เพื่อให้ท่านได้รับประสบการในเรียนรู้ที่ดีที่สุด

ตารางทดลองเรียน Free Trial Class

เช็คตารางวัน เวลา และสาขาที่ต้องการเรียน จากนั้นนำข้อมูลไปใส่ที่ฟอร์มด้านบนเพื่อลงทะเบียน

Saturday, June 29, 20241:00 PM3:30 PMRayongObservation Class: English for Communication – Part B (A1 level)

Free Trial Class DateStarting TimeEnding TimeBranchesTopics
Saturday, June 8, 20241:00 PM3:30 PMRayongObservation Class: English for Communication – Part B (A1 level)
Saturday, June 8, 20241:00 PM3:30 PMRayongObservation Class: English for Communication -Junior 12 – 14 years old
Saturday, June 8, 20243:15 PM4:15 PMUdonthaniEnglish for Communication – What’s in your neighborhood (A1 level)
Saturday, June 8, 20243:30 PM4:30 PMSeacon Square BangkaeCommunicative Workshop: English Conversation for Daily Life (mixed levels)
Saturday, June 8, 202412:00 PM1:00 PMRajdamriCommunicative Workshop: English Conversation for Daily Life (mixed levels)
Sunday, June 9, 202410:00 AM12:30 PMRayongObservation Class: English for Communication -Junior 12 – 14 years old
Sunday, June 9, 20241:00 PM3:30 PMRayongObservation Class: English for Communication – Part B (A2 level)
Sunday, June 9, 202412:30 PM1:30 PMUdonthaniEnglish for Communication – Personal Details (A1 level)
Tuesday, June 11, 20246:00 PM7:00 PMUdonthaniDaily English Conversation (All levels)
Tuesday, June 11, 20245:30 PM6:30 PMOnlinePresent Simple (Adjectives) (All Levels)
Tuesday, June 11, 20245:30 PM6:30 PMSeacon Square BangkaeIntroductions/Present Simple vs. Present Continuous (All levels)
Wednesday, June 12, 20246:00 PM7:00 PMRayongIntroductions/Present Simple vs. Present Continuous (All levels)
Wednesday, June 12, 20247:00 PM8:00 PMMuangthong Thanie4c: Present continuous (All levels)
Saturday, June 15, 20244:00 PM5:00 PMSeacon Square SrinakarinE4C: What did you do for..? Past Simple(All levels)
Saturday, June 15, 202412:00 PM1:00 PMSeacon Square BangkaeWorkshop – Hobbies (A1 and A2 levels)
Saturday, June 15, 20241:00 PM3:30 PMRayongObservation Class: English for Communication – Part B (A1 level)
Saturday, June 15, 20241:00 PM3:30 PMRayongObservation Class: English for Communication -Junior 12 – 14 years old
Sunday, June 16, 202410:00 AM12:30 PMRayongObservation Class: English for Communication -Junior 12 – 14 years old
Sunday, June 16, 20241:00 PM3:30 PMRayongObservation Class: English for Communication – Part B (A2 level)
Monday, June 17, 202411:00 AM12:00 PMRajdamriCommunicative Workshop: Talking About Traveling (All levels)
Tuesday, June 18, 20246:00 PM7:00 PMUdonthaniDaily English Conversation (All levels)
Wednesday, June 19, 20247:00 PM8:00 PMMuangthong Thanie4c: Freetime activities, Present Simple (All levels)
Thursday, June 20, 20247:00 PM8:00 PMSeacon Square Srinakarine4c: Freetime activities, Present Simple (All levels)
Thursday, June 20, 202412:30 PM2:00 PMChiang MaiIntroductions/Present Simple vs. Present Continuous (All levels)
Saturday, June 22, 20241:00 PM3:30 PMRayongObservation Class: English for Communication – Part B (A1 level)
Saturday, June 22, 20241:00 PM3:30 PMRayongObservation Class: English for Communication -Junior 12 – 14 years old
Saturday, June 22, 20243:00 PM4:00 PMMuangthong ThaniE4C: What did you do for..? Past Simple(All levels)
Sunday, June 23, 202410:00 AM12:30 PMRayongObservation Class: English for Communication -Junior 12 – 14 years old
Sunday, June 23, 202412:30 PM1:30 PMUdonthaniEnglish for Communication – Kinds of Music (A1 level)
Sunday, June 23, 202412:30 PM2:00 PMChiang MaiIntroductions/Present Simple vs. Present Continuous (All levels)
Sunday, June 23, 20241:00 PM3:30 PMRayongObservation Class: English for Communication – Part B (A2 level)
Tuesday, June 25, 20246:00 PM7:00 PMUdonthaniDaily English Conversation (All levels)
Tuesday, June 25, 20245:30 PM6:30 PMOnlinePresent Simple (Adjectives) (All Levels)
Tuesday, June 25, 202411:00 AM12:00 PMRajdamriIntroductions/Present Simple vs. Present Continuous (All Levels)
Wednesday, June 26, 20245:30 AM7:00 PMRajdamriIELTS Workshop: Speaking
Saturday, June 29, 202412:00 PM1:00 PMSeacon Square BangkaeJunior Workshop – Age 12-15
Saturday, June 29, 20241:00 PM2:00 PMRayongIntroductions/Present Simple vs. Present Continuous (All levels)
Saturday, June 29, 20241:00 PM3:30 PMRayongObservation Class: English for Communication -Junior 12 – 14 years old
Sunday, June 30, 202410:00 AM12:30 PMRayongObservation Class: English for Communication -Junior 12 – 14 years old
Sunday, June 30, 20241:00 PM3:30 PMRayongObservation Class: English for Communication – Part B (A2 level)
Sunday, June 30, 20241:00 PM2:00 PMRayongIntroductions/Present Simple vs. Present Continuous (All levels)

CEFR Level

เอยูเอวัดระดับภาษาอังกฤษโดย CEFR Level เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียน Free Trial Class

คอร์สเรียน English for Communication ของ AUA

ดูรายละเอียดคอร์สเรียน