วิธีลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียน
ขั้นตอนแรกสู่การเป็นนักเรียนของ AUA คือการทำแบบทดสอบวัดระดับ การทดสอบนี้ช่วยให้ AUA สามารถกำหนดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณเพื่อให้เราสามารถกำหนดให้คุณในชั้นเรียนที่ตรงกับความต้องการของคุณ หากต้องการทราบว่ากำหนดเวลาการทดสอบครั้งต่อไปครั้งใด ให้ค้นหาสาขาใกล้บ้านคุณโดยใช้ เครื่องมือระบุสาขา ของ AUA หรือ ไดเรกทอรีสาขา ของ AUA