Hundreds of …

Hundreds of …
Hundreds of …

Hundreds of … – สำนวนนี้คล้ายสำนวน ‘(จำนวน)นับร้อย’ หรือ ‘หลายๆ ร้อย’ ของภาษาไทย คือใช้เปรียบเปรยลอยๆ ว่าจำนวนของสิ่งที่ระบุมีหลายร้อย แต่ก็ไม่ได้บอกถึงจำนวนที่แน่นอน เป็นไปอย่างคะเนเอา
ยังมีสำนวนในกลุ่มเดียวกัน ที่ไล่จาก thousands of (นับพัน หรือ หลายๆ พัน), tens of thousands of (นับหมื่น), hundreds of thousands of (นับแสน), millions of (นับล้าน) จนถึง billions of (นับพันล้าน)
• สังเกตได้ว่าสำนวนเหล่านี้ คำระบุจำนวนอยู่ในรูปพหูพจน์ทั้งสิ้น (ซึ่งถือเป็นกรณียกเว้นที่คำคุณศัพท์แสดงจำนวนนับ numeric adjectives เหล่านี้จะเติม ‘s’ เพราะโดยปกติแม้ว่าจะมีจำนวนพหูพจน์อยู่ข้างหน้า จะไม่ผันเป็นรูปพหูพจน์ อย่างในกรณีสำนวนเหล่านี้ อย่างเช่น ‘two hundred’ และ ‘three thousand’)
• นอกจากคำแสดงจำนวนดังกล่าว ยังมีกลุ่มคำที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ไม่ได้อยู่บนฐานของการนับแบบเลขหลักสิบ หรือใช้คำของหน่วยวัดอื่นด้วย ได้แก่ dozens of (นับโหล), scores of (นับส่วนยี่สิบ), และ tons of (นับตัน) (ซึ่งกรณีของ dozens of จะใช้บ่อยกว่า tens of (นับสิบ) ที่แทบไม่ค่อยปรากฏการใช้แล้ว)


ตัวอย่าง:
• There are hundreds of news websites today that are free to read. (ทุกวันนี้มีเว็บไซต์ข่าวนับร้อยให้อ่านฟรี)
Dozens of patients in this hospital are infected by COVID-19 disease. (ผู้ป่วยหลายสิบคนในโรงพยาบาลนี้ติดเชื้อ COVID-19)
Tons of durians were exported from this province last year. (ทุเรียนนับตันตันถูกส่งออกจากจังหวัดนี้ปีที่แล้ว)
• In the past, leading magazines were printed in tens of thousands of copies for each issue. (ในอดีต นิตยสารชั้นนำต่างพิมพ์เป็นจำนวนนับหมื่นเล่มต่อฉบับ)
• หากให้กะเป็นจำนวน มีแนวคิดเสนอว่าน่าจะอยู่ในจำนวนประมาณนี้ ได้แก่ ‘tens of’ อยู่ที่จำนวนระหว่าง 20 – 99, ‘dozens of’ ระหว่าง 36 – 132, ‘scores of’ ระหว่าง 20 – 199, ‘hundreds of’ ระหว่าง 200 – 1999, ‘thousands of’ ระหว่าง 1,000 – 9,999, ‘tens of thousands of’ ระหว่าง 10,000 – 99,999 และ ‘hundreds of thousands of’ ระหว่าง 100,000 – 999,999