‘If I was’ VS ‘If I were’

‘If I was’ VS ‘If I were’

 

สองวลีนี้ ในบางครั้งก็สามารถใช้สลับกันได้ แต่จริง ๆ แล้ว แต่ละวลีมีกฎการใช้ที่ถูกต้องให้ใช้

เรามักจะใช้ If I was… เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรืออาจเป็นความจริงในอดีต เช่น

I’m sorry if I was too harsh with my comments.

ขอโทษด้วยนะถ้าฉันพูดแรงเกินไป

ส่วน If I were… ใช้พูดถึงสิ่งที่เป็นการสมมติหรือจินตนาการ ไม่สามารถเป็นจริงได้ เช่น 

If I were a bird, I would fly everywhere!

ถ้าชั้นเป็นนกละก็ จะบินไปให้ทั่วทุกที่เลย!