(In) the Middle of Nowhere

(In) the Middle of Nowhere
(In) the Middle of Nowhere

(In) the Middle of Nowhere – ช่วงกลางปีแบบนี้ คำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ตรงกลาง กึ่งกลาง หรือท่ามกลาง คือคำว่า middle ซึ่งคงทราบกันดีว่าสำนวน in the middle of หมายถึงการเข้าอยู่ตรงกลาง หรือท่ามกลาง สถานที่ ช่วงเวลา เหตุการณ์ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมต่างๆ (ตัวอย่าง – It’s in the middle of the night. – เป็นเวลากลางดึก/กลางราตรีกาล และ I am in the middle of problems. – ฉันอยู่ท่ามกลางปัญหานานาประการ)

แต่มีสำนวนหนึ่งที่ดูชวนสับสนนิดหน่อยว่าหมายถึงอะไร คือ in the middle of nowhere ซึ่ง nowhere ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงไม่ใช่ที่ไหนสักแห่ง หรือการไม่มีสถานที่สักแห่งตามความหมายปกติ แต่หมายถึง สถานที่ที่ห่างไกล เปลี่ยว แยกตัวไกลออกไปจากชุมชนหรือที่ที่มีคนอยู่ หรือผู้ที่อยู่ ณ จุดนั้น รู้สึกแปลกแยกกับสถานที่นั้นจนอธิบายไม่ถูกว่าอยู่จุดไหนและมีลักษณะอย่างไร นอกจาก in แล้ว ยังสามารถใช้กับคำบุพบทอื่นได้ด้วย

ตัวอย่าง

The North Pole survey group is stuck in the middle of nowhere. (คณะสำรวจขั้วโลกเหนือติดอยู่ในที่ไหนก็ไม่รู้ที่ห่างไกลไร้ผู้คน)

This luxurious, exclusive resort is located in the middle of nowhere. (รีสอร์ทหรูแสนส่วนตัวนี้ตั้งอยู่ในที่ที่ห่างไกลมากๆ)

GPS brought me to the middle of nowhere. (ระบบนำทาง GPS พาฉันมาหลงอยู่ในที่ไหนก็ไม่รู้)

It’s very dangerous to purchase a cabin in the middle of nowhere. (อันตรายอย่างยิ่งที่จะไปซื้อกระท่อมพักที่ใกล้กับที่ไหนก็ไม่รู้)

In the middle of the year, like this month of July, one interesting phrase is ‘in the middle of nowhere.’ Rather than relaying the sense of having no place, this idiom actually refers to a place or an area that is difficult to locate, quite isolated, distant from other sites, and with few connections to humans.