Last But Not Least

Last But Not Least
Last But Not Least

Last But Not Least – ในการกล่าวสุนทรพจน์ หรือการพูดอย่างค่อนข้างเป็นทางการ
สิ่งใดก็ตามที่ถูกเอ่ยถึงอยู่ในลำดับท้ายสุด มักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญน้อย สำนวนนี้เป็นตัวช่วยเพื่อแสดงให้เห็นว่า สิ่งหรือบุคคลที่ถูกเอ่ยเป็นรายการสุดท้ายนั้นไม่ได้มีความสำคัญน้อยที่สุด (ในทางตรงกันข้ามในหลายกรณียังเป็นอันที่สำคัญมากที่สุดด้วย) นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในแง่เรียกความสนใจจากผู้ฟัง หลังจากนั่งฟังมาพักใหญ่ และแจ้งว่าจะเตรียมจบสุนทรพจน์หรือบทพูดแล้ว

แต่ในภาษาเขียน ยังมีข้อถกเถียงถึงความเหมาะสมในการใช้ เพราะอาจมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่า เช่น lastly หรือ finally ในการขึ้นต้นประโยค เวลาต้องการจะเอ่ยถึงรายการท้ายสุด

หลักฐานเก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งที่พบเกี่ยวกับสำนวนทำนองนี้ คือในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ฉบับปีค.ศ. 1382 ของ John Wycliffe ในบท Matthew ที่มีถ้อยความที่ว่า “the firste the laste, and the laste the firste” และพบการใช้กันเป็นธรรมเนียมอย่างแพร่หลายในศ.16 ในโรงละครของอังกฤษ เวลาแนะนำนักแสดง ซึ่งมักจะให้ดาราคนที่สำคัญที่สุดปรากฏตัวมารับเสียงปรบมือเป็นคนสุดท้าย

ตัวอย่าง:
I would like to thank my thesis advisors, my editor,
and last but not least my parents, who always support my studying.
(ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ บรรณาธิการ และท้ายสุดแต่มิใช่สำคัญน้อยที่สุด คือผู้ปกครองที่คอยสนับสนุนการศึกษาของข้าพเจ้ามาโดยตลอด)

Last but not least, I want to introduce one of my best colleagues,
Peter. (สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนี้ ขอแนะนำ ปีเตอร์ หนึ่งในเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า)

This condominium provides full facilities, security guards,
a convenience store, and, last but not least, free shuttle service.
(คอนโดนิเนียมนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร้านสะดวกซื้อ และท้ายสุด บริการรถรับส่งฟรี)

#AUAIdiomADay #aualanguagecenter