leaf & leafs & leaves

leaf & leafs & leaves
leaf & leafs & leaves

leaf & leafs & leaves – ในสภาวะที่อากาศกำลังเข้าหน้าแล้งแบบนี้ ใบไม้ก็มักทิ้งใบร่วงหล่นกันให้เห็นไปทั่ว คำ ‘leaf’ ที่สื่อถึงใบไม้ (รวมถึงหน้าแผ่นกระดาษ) ช่างมีรูปผันต่างๆ ที่สร้างปัญหาไม่แพ้ใบไม้ร่วงที่เราต้องคอยเก็บกวาด มาจับหลักง่ายๆ ในการจำกันค่ะ

  • ไม่ต้องสะกิดก็พอทราบกันว่า ในหน้าที่คำนามนั้น รูปพหูพจน์ ของ leaf คือ leaves (หลักการเดียวกับ half-halves ที่แปลว่าสัดส่วนครึ่งหนึ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ตัด f ท้ายคำออก เปลี่ยนรูปเป็น ve และเติม s) แต่ก็มีรูป leafs สำหรับการผันในหน้าที่คำกริยาเพื่อรับประธานเอกพจน์ [to leaf : leaves – leaving – leaved] โดยสื่อถึงอาการต้นไม้แตกใบอ่อน หรือการพลิกแผ่นหน้ากระดาษหนังสืออย่างเร็วๆ รวมถึงใช้ในกริยาวลีอื่นๆ เช่น to leaf out ที่แปลว่าแตกใบอ่อนหลังต้นใบโกร๋นมานาน
  • ความสับสนยังไม่จบตรงที่คำนามรูปพหูพจน์ leaves ยังไปพ้องกับรูปคำกริยาสำหรับประธานเอกพจน์ของ ‘to leave’ [to leave : leaves – leaving – left] ที่แปลว่าละทิ้ง (แถมโดยตัวมันเอง ‘leave’ ก็สามารถเป็นคำนาม แปลว่าการลาการหยุดได้อีกด้วย)
  • แถมอีกนิดด้วยข้อยกเว้นกรณี Toronto Maple Leafs ชื่อเล่นของทีมฮอกกี้น้ำแข็งของแคนาดา ที่ไม่สะกด Leaves เพราะเป็นคำเฉพาะ

ตัวอย่าง:

  • The arrival of autumn leaves makes me dull and melancholy. (การมาถึงของเหล่าใบไม้ที่ร่วงโรยทำให้ฉันรู้สึกเบื่อและเปล่าเปลี่ยว)
  • A large pile of leaves is waiting for you to collect. (เหล่าใบไม้กองโตกำลังรอเธอมาเก็บ)
  • The teacher leafs through our paper so quickly. (ครูพลิกแผ่นหน้ารายงานของเราอย่างรวดเร็ว)
  • We can smell the special aroma when this herbal tree leafs out. (เราสามารถรู้สึกได้ถึงกลิ่นพิเศษเมื่อต้นสมุนไพรต้นนี้ผลิใบออกอ่อนมา)
  • We have no more leave this year. (เราไม่มีวันลาเหลือแล้ว)
  • That family living in the house on the left is leaving their home to spend their annual leave during the season of autumn leaves. (ครอบครัวนั้นที่อยู่บ้านหลังซ้ายมือกำลังออกจากบ้านเขาไปเพื่อไปใช้เวลาลาพักผ่อนประจำปี)