make a wish

make a wish
make a wish

make a wish – เป็นสำนวนที่ใช้กันบ่อยๆ ในช่วงปีใหม่ และเวลาไปตามศาสนาสถานหรือที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่หลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ก็มักจะมีการขอพรให้เกิดสิ่งดีดีกับชีวิตที่จะตามมา ในประเทศตะวันตกมีธรรมเนียมการไขว้นิ้วชี้กับนิ้วกลางระหว่างขอพรด้วย โดยเชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป

หากพรที่ขอไปได้รับการอำนวยผล ก็จะมีสำนวน grant someone’s wish หรือ to grant a wish

อาจจะเคยได้ยินนามวลี wishing well โดยเฉพาะจากนิทานตำนานต่างๆ ที่ชาวตะวันมีธรรมเนียมในการขอพรกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมักจะทำควบคู่ไปกับการโยนเหรียญลงไป

นอกจากนี้ยังมีสำนวน make an order (หมายถึงสั่งซื้อ คล้ายสำนวน place an order) และ make a vow (แปลว่า ตั้งปฏิญาณ หรือ สาบาน)

ตัวอย่าง :

  • The older I grow, the less often I make a wish. (ยิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งขอพรน้อยลงเท่านั้น)
  • After blowing out all the candles, don’t forget to a make a wish. (หลังจากเป่าเทียนให้ดับหมดแล้ว ก็อย่าลืมอธิษฐานขอพรซะ)
  • Make a wish into a well, that’s all you have to do. And if you hear it echoing, your wish will soon come true! (ขอพรกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นี่คือสิ่งที่เจ้าต้องกระทำ แล้วถ้าได้ยินเสียงสะท้อนดังก้องกลับมา ความปรารถนาของเจ้าก็จะเป็นจริง)
  • Your wish has finally been granted. (พรที่เธอร้องขอได้เป็นจริงในที่สุด)