OET Preparation course

OET Preparation course
เอยูเอ เปิดหลักสูตร OET Preparation course
เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในสายวิชาชีพด้านการบริการสุขภาพ
• ออกแบบมาเพื่อสอนเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบ OET
• เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษสม่ำเสมอ
• ผู้ที่สนใจลงเรียนคอร์สนี้จะต้องทำการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะก่อน
• เทียบระดับ CEFR แล้วอยู่ระดับ B2 หรือ IELTS 7.0
• ถ้าผลสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้สามารถเรียนได้เลย
หากยังไม่ถึงเกณฑ์จะต้องลงเรียน Pre-prep course ก่อนในช่วงแรก