OET Preparation course

OET Preparation Course

 

OET Preparation course
• ออกแบบมาเพื่อสอนเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบ OET
• เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษสม่ำเสมอ
• ผู้ที่สนใจลงเรียนคอร์สนี้จะต้องทำการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะก่อน
• เทียบระดับ CEFR แล้วอยู่ระดับ B2 หรือ IELTS 6.5
• ถ้าผลสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้สามารถเรียนได้เลย หากยังไม่ถึงเกณฑ์จะต้องลงเรียน Pre-prep course ก่อนในช่วงแรก

OET Preparation course