Once Is More Than Enough

Once Is More Than Enough
Once Is More Than Enough

Once Is More Than Enough – “ครั้งเดียวก็เกินพอ” เป็นวลีที่ใช้กันบ่อยๆ เวลาต้องการบอกว่าไม่อยากมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองแล้ว ทำนองว่า เข็ดแล้ว ไม่อยากลองอีกแล้ว ทั้งนี้ยังสามารถปรับใช้ในรูปประโยคแบบอื่นๆ ได้อีก

Once is more than enough for this boring movie. (รอบเดียวก็เกินพอแล้วสำหรับหนังน่าเบื่อเรื่องนี้)

Eating this kind of tasteless dish once is more than enough. (อาหารไร้รสชาติแบบนี้ให้กินครั้งเดียวก็เกินพอ)

Isn’t once more than enough in this case? (กรณีแบบนี้นี่ทีเดียวก็เกินพอแล้วไม่ใช่หรือ)

อย่างไรก็ตาม พึงระวังในบางกรณี ที่ความหมายอาจต่างไป อย่างเช่นประโยคนี้ ที่ once หมายถึง ’ครั้งหนึ่ง’ ไม่ใช่ ‘ครั้งเดียว’

My savings were once more than enough to take care of my family. (เงินเก็บของฉันเคยพอเพียงที่จะเลี้ยงดูครอบครัว)

และยังมีวลี more than enough (เกินความพอ/เกินความต้องการ) ที่สื่อความไม่เพียงแต่ในแง่ลบ ยังใช้ในกรณีแง่บวกได้ด้วย ดังเช่น

“No, thank you. That’s more than enough!” (ไม่ละ ขอบคุณ แค่นี้ก็พอแล้ว)

There is more than enough time for our learning. (มีเวลามากเกินพอสำหรับการเรียนรู้ของเรา)

This year’s mangosteen crop is more than enough to meet domestic demand. (ผลผลิตมังคุดปีนี้เกินพอสำหรับที่จะขายให้ตลาดภายในประเทศ)