Phrase with HEAT

Phrase with HEAT
Phrase with HEAT

Phrase with HEAT – ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ แม้ว่าอาจจะร้อนน้อยร้อนมากไม่ซ้ำกันในแต่ละปี แต่ด้วยช่วงเดือนที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยเช่นนี้ ก็ต้องมีความเร่าร้อนทางกายกันไม่มากก็น้อย ลองมาดูวลีและสำนวนที่มีคำนามว่า heat ที่สื่อถึงความร้อนกันสักสามสำนวน เพื่อจะช่วยดับร้อนกันได้บ้างค่ะ

Phrase with HEAT

heat stroke – เป็นนามวลีที่หมายถึงโรคลมแดด (เรียกอีกชื่อคือ sun stroke) ที่เป็นสภาวะฉุกเฉินจากความร้อนทางร่างกายอย่างหนึ่ง ที่นอกจากร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงมากกว่า 40 องศาเซลเซียส ยังมีลักษณะสำคัญคือเหงื่อไม่ออก ซึ่งทำให้ระบายความร้อนจากร่างกายไม่ได้ ส่งผลให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติ เช่น เป็นลม ผิวแดง ชีพจรเต้นเร็ว ชักเกร็ง กระสับกระส่าย อารมณ์รุนแรง จิตหลอน รวมถึงหมดสติ ซึ่งมักเกิดจากการอยู่ภายใต้อุณหภูมิร้อนจัดเป็นเวลานาน โดยอาจมีโรคประจำตัว หรือการออกกำลังหรือใช้กำลังเกินขีดจำกัดของร่างกาย ซึ่งสามารถทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง
แต่มีอีกโรค heat exhaustion (โรคเพลียแดด) ซึ่งอาการไม่รุนแรงเท่า heat stroke ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่า 38 องศา ลักษณะต่างสำคัญคือยังมีอาการเหงื่อออก แต่ก็สามารถพัฒนาไปสู่ heat stoke ได้
ตัวอย่าง:
• Long exposure to strong sunlight can trigger heat stroke. (การไปโดนแดดร้อนจัดๆ เป็นเวลานานเป็นเหตุให้เกิดโรคลมแดดได้)
• Heat exhaustion can be an early stage of heat stroke. (โรคเพลียแดดสามารถเป็นอาการขั้นแรกของโรคลมแดดได้)

Phrase with HEAT
put the heat on someone – สำนวนที่แปลตรงตัวว่าหมายถึงการเอาความร้อนไปใส่ใครคนใดคนหนึ่งสำนวนนี้ จริงๆ หมายถึงการกดดันให้ใครคนใดคนหนึ่งทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อเป้าประสงค์ตามที่ตนต้องการ โดยอาจจะเป็นไปในทางเชิญชวนจูงใจ หรือบีบบังคับก็ได้ มีอีกสำนวนที่คล้ายกันคือ to turn up the heat on someone
ตัวอย่าง :
• We have to put the heat on them. Otherwise they will always ignore their responsibility. (เราต้องกดดัน มิเช่นนั้นพวกเขาก็จะเอาแต่เพิกเฉยต่อความรับผิดชอบอยุ่เสมอๆ)
• That untrustworthy guy puts the heat on me to make him a loan. (ชายที่ไม่น่าไว้ใจคนนั้นกดดันฉันให้เงินเขายืม)
• The policeman is turning the heat on the suspect to extract a confession. (ตำรวจกำลังกดดันผู้ต้องสงสัยเพื่อเค้นให้ได้คำสารภาพ)
Phrase with HEAT

dead heat – เป็นศัพท์สำนวนที่มีต้นตอมาจากการแข่งขันทางกีฬา เป็นผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นได้ยาก กับกีฬาที่เป็นการแข่งขันเชิงความเร็ว อย่างวิ่งแข่ง แข่งรถ แข่งเรือ หรือแข่งม้า ที่มีผู้เข้าแข่งถึงเส้นชัยพร้อมกันสองคน หรือถึงใกล้เคียงกันมากจนแยกไม่ออกว่าว่าใครเป็นผู้ชนะ จนต้องตัดสินให้ชนะได้ถ้วยรางวัลรวมกันไป และมีการนำไปใช้ในการแข่งขันชิงชัยอย่างอื่น เช่นทางการเมือง หรือการเลือกตั้ง หากเป็นการแพ้ชนะที่คู่คี่สูสี ก็ใช้สำนวน almost a dead heat ได้
ตัวอย่าง :
• The result of this year’s presidential election is almost a dead heat (ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้ออกมาคู่คี่สูสีแบบคะแนนเกือบจะเท่ากัน)
• This race ended in a dead heat between two cars from the same team. (การแข่งขันจบลงด้วยการที่รถสองคันจากทีมเดียวกันเข้าถึงเส้นชัยพร้อมกัน)
• Both e-game competitors share the trophy as the result was a dead heat. (ผู้เข้าแข่งขันอีเกมส์ทั้งคู่ครองถ้วยรางวัลด้วยกันจากผลคะแนนที่เท่ากัน)