Phrase with OVER

Phrase with OVER

Phrase with OVER – ภาษาไทยร่วมสมัยมีการนำคำบุพบท ‘over’ มาใช้ในความหมายใหม่ ในทำนองการมีความรู้สึกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มากเกินขอบเขต อย่างที่พูดกันว่า ‘เว่อร์’ แต่ในภาษาอังกฤษเอง ก็มีสำนวนที่มีคำ ‘over’ อยู่พอสมควร ในที่นี้ขอแนะนำสักสามสำนวนค่ะ ได้แก่ ‘over the rainbow’, ‘over someone’s head’ และ ‘over the top’

Phrase with OVER
Phrase with OVER

over the rainbow – เป็นวลีที่เป็นท่อนเด็ดของเพลงดัง Somewhere Over the Rainbow (ประพันธ์โดย Harold Arlen และ E.Y. Harburg) จากภาพยนตร์ The Wizard of Oz ที่มาจากละครเพลง ที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมสำหรับเยาวชนอเมริกันชื่อเดียวกัน ซึ่งตัวเอกDorothy ร้องเพื่อเปรียบเปรยถึงสิ่งที่เธอใฝ่ฝันซึ่งดูจะอยู่ไกลเกินเอื้อม แต่ความหวังที่ฝันถึงสิ่งที่ดูงดงามปานสายรุ้งนั้นก็เป็นสิ่งที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิต และมีการขอยืมสำนวนนี้มาปรับใช้เปรียบเปรยกับสิ่งที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวกันอีกที
นอกจากนี้ยังมีความหมายเชิงslang เสียดสีล้อเลียนความหมายเดิม เพื่อสื่อถึงอาการตกอยู่ในภาวะหมกหมุ่นหรือบ้าคลั่งกับจินตนาการของตนเองที่หลุดพ้นไปจากโลกความเป็นจริง
ตัวอย่าง :
• With all the recent bad weather, a nice warm summer seems somewhere over the rainbow. (ด้วยอากาศที่แย่ตลอดเมื่อเร็วๆนี้ ฤดูร้อนที่อบอุ่นสบายคงดูเป็นสิ่งที่ได้อยู่แต่บนวิมานให้ฝันถึง)
• As we don’t have any money, this project is over the rainbow. (เพราะเราไม่มีเงิน โครงการนี้ก็ดูไกลเกินเอื้อม)

Phrase with OVER

over someone’s head – หมายถึงสิ่งที่เกินกว่าความสามารถของคนใดคนหนึ่งที่จะทำความเข้าใจ หรือยากที่จะเข้าถึง แต่ถ้าเป็นสำนวน go over someone’s head หมายถึงพุ่งไปหาบุคคลที่มีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า(อาจจะเป็นตัวผู้พูด) โดยไม่ปรึกษากันก่อน เพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการ คล้ายกับสำนวน ‘ข้ามหัว’ หรือ ’ข้ามหน้าข้ามตา’ ของไทย
ตัวอย่าง :
• His lecture is over my head. (การบรรยายของเขามันยากเกินเข้าใจ)
• If you explain this topic over the heads of your students, they won’t understand. Do it in a simple way. (ถ้าคุณอธิบายหัวข้อนี้ให้นักเรียนของคุณฟังแบบยากๆ พวกเขาก็จะไม่เข้าใจ อธิบายให้มันง่ายๆ เข้าไว้)
• She makes me angry, going over my head and talking directly to my supervisor. (เธอทำให้ฉันโกรธที่ข้ามหัวฉันไปคุยกับหัวหน้าฝ่ายฉันโดยตรง)

Phrase with OVER
over the top – เป็นตัวอย่างของการใช้คำ over ไปในทางความไม่ค่อยดี โดยความหมายปกติ สื่อถึงสภาพที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอยู่ตำแหน่งเหนืออีกสิ่งหนึ่งโดยเป็นการคลุมปิดมิด แต่ก็มีการใช้อย่างไม่เป็นทางการ ตอนที่ต้องการสื่อถึงอะไรก็ตามที่มากเกินความพอดี(excessive) หรืออยู่ในระดับที่อวดอ้างมากเกินไป(exaggerated) หรืออะไรก็ตามที่เรียกร้องความสนใจหรือความพยายามในการกระทำมากเกินไป โดยแฝงทัศนคติของผู้พูดว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระไร้เหตุผล บางครั้งใช้ในรูปย่อเป็นภาษาพูด ว่า ‘OTT’
ตัวอย่าง :
• Place that sheet over the top of your box. (วางแผ่นนั้นให้ปิดมิดบนกล่องของคุณ)
• Our professor commented that your design was very over the top. (อาจารย์ของเราวิจารณ์ว่างานออกแบบของคุณมันดูล้นเกินไปมาก)
• This new regulation is OTT/over the top! (กฎเกณฑ์ใหม่นี้มันเกินกว่าเหตุบ้าบอสิ้นดี)
• I just realized that I was over the top in handling our meeting last night. (ฉันเพิ่งตระหนักได้ว่าฉันทำตัวเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปหน่อยในการจัดการงานพบปะของเราเมื่อคืน)