Phrases with SECOND

Phrases with SECOND
Phrases with SECOND

Phrases with SECOND – หลังจากนำเสนอสำนวนและคำที่เกี่ยวกับ ONE มาแล้ว คราวนี้ AUA Idiom A Day ขอนำสำนวนที่มีคำว่า SECOND ที่มีความหมายพิเศษ และพบการใช้บ่อย มาให้ได้เรียนรู้สามสำนวนกันอย่างเคย ความหมายหนึ่งของ second ที่แปลว่าลำดับที่สอง ถัดจาก first และก่อนหน้า third แต่ก็อย่าลืมว่าหมายถึง ‘วินาที’ ได้เช่นกัน ลองมาดูกันค่ะว่าดูจากหน้าตาของสำนวนแล้ว จะมีความหมายเดียวกันกับที่คาดไว้ตามรูปคำหรือเปล่า

Phrases with SECOND

Second Opinion – ใช้เวลาอ้างถึงการคิดวิเคราะห์ การวินิจฉัย การตีความ หรือความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญที่มาจากอีกลำดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะแตกต่างจากผู้ที่ให้ข้อมูลในลำดับแรก มักจะใช้ในวงการแพทย์ เวลาที่ผู้ป่วยต้องการความแม่นยำในการรักษาโดยไปปรึกษาแพทย์คนที่สอง (หรือมากกว่า) ซี่งอาจจะให้ข้อมูลที่เหมือนหรือต่างกันก็ได้ เพื่อมาเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจในการรักษา ในกรณีการใช้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายก็ใช้คำนี้ได้เช่นกัน โดยสามารถมีรูปพหูพจน์ second opinions ได้
ส่วนวลี second thought นั้นกลับหมายถึงการคิดทบทวนอีกรอบ อย่างไตร่ตรองให้ดีอย่างรอบคอบ ของเจ้าตัวเอง ไม่ใช่จากบุคคลอื่นอย่าง second opinion
ตัวอย่าง :
• You are advised to seek a second opinion from an expert in this disease. (ขอแนะนำว่าคุณควรจะหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นเสริมต่ออาการของโรคนี้)
• My friend who studies law gave me a second opinion about my legal case, different from my hired lawyer. (เพื่อนของฉันที่เรียนกฎหมายให้ความคิดเห็นที่สองเกี่ยวกับกรณีทางกฎหมายของฉัน ซึ่งแตกต่างไปจากของทนายที่ฉันจ้าง)
• I always have second thought about my execution. (ฉันขอบคิดทบทวนเกี่ยวกับการลงมือทำของฉันอยู่เสมอ)

Phrases with SECOND

Second to None – คล้ายกับสำนวนไทยที่ว่า ‘ไม่เป็นสองรองใคร’ ใช้กล่าวเมื่อต้องการจะอวดว่าสิ่งที่พูดถึงดีเด่นกว่าตัวเลือก หรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติคล้ายกันตัวอื่นๆ หรือใช้เวลาต้องการเน้นว่าสิ่งนั้นมีความดีเด่นอย่างยิ่งยวดอย่างที่ไม่มีใครมาเทียบได้ พบในสำนวนการโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่บ่อยๆ
ตัวอย่าง :
• His idea sounds second to none. (ความคิดของเขาฟังดูไม่เป็นสองรองใคร)
• As a scholar, this professor is second to none. But, I don’t fine him a good teacher for me. (ในฐานะเป็นนักวิชาการ อาจารย์คนนี้ไม่เป็นรองใคร แต่เขาไม่ใช่ครูที่ดีสำหรับฉัน)
• Which approach is second to none? (วิธีไหนที่ดีที่สุดอย่างไม่มีใครเทียบ)

Phrases with SECOND

Any Second – ใช้ตอนที่เราต้องการจะกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังหรืออาจจะเกิดขึ้นในเวลาชั่วขณะอีกไม่นานถัดจากนี้ ทำนองในชั่วไม่อีกกี่อึดใจ หรือในวินาทีใดก็ได้หลังจากนี้ อาจจะมีคำ at ก่อนหน้า หรือ now ตามหลังก็ได้
มีสำนวนที่หน้าตาคล้ายกันอย่าง in (just) a second และ in a minute ซึ่งใช้เวลาสำหรับการที่ผู้พูดหรือเจ้าของประโยคต้องการสื่อสารทำนองว่าให้รออีกสักนิด กำลังจะถึง หรือใกล้จะทำภารกิจนั้นๆ สำเร็จแล้ว
ตัวอย่าง :
• With this kind of weather, it could rain any second. (ด้วยสภาพอากาศแบบนี้ ฝนอาจตกได้ทุกเมื่อหลังจากนี้)
• Due to low precautions, the accident could happen at any second. (เพราะการเตือนระวังล่วงหน้าที่น้อย อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นวินาทีใดก็ได้ต่อจากนี้)
• We expect your report at any second now. (เราคาดหวังว่าคุณจะส่งรายงานเร็วๆ นี้)
• In just a second, I will be there. (ในชั่วเวลาอีกไม่นาน ฉันจะไปถึงที่นั่น)