Remains

Remains
Remains

Remains – ในรอบปีที่ผ่านมา มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์มีชื่อเสียงที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยสองแห่ง คืออาสนวิหารน็อทร์-ดาม ที่นครปารีส ฝรั่งเศส และ ปราสาทชูริ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอดีตพระราชวังของอาณาจักรริวกิว ที่เกาะโอกินาวะ ญี่ปุ่น ทั้งสองแห่งจัดได้ว่ามีความสำคัญระดับโลกเพราะได้รับการบรรจุอยู่ในรายชื่อแหล่งมรดกโลกขององค์กรUNESCO

ศัพท์คำหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินจากข่าวคราวของสถานที่ทั้งสองหลังเพลิงไหม้จบลงและปรากฏตัวซากอาคารที่เหลือให้เห็น คือคำนามว่า remains ซึ่งมักสะกดในรูปพหูพจน์ มี -s ท้ายคำเสมอ โดยมีสองความหมายหลัก คือ 1) ชิ้นส่วนหรือสิ่งที่หลงเหลือจากสิ่งของวัตถุหรือสถานที่ที่ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย หรือที่ถูกคว้าฉวยเอาไป และ 2) เศษซากที่ตายแล้วของคน สัตว์ และพืช

ทั้งนี้มีคำนาม remainder ที่แม้มีความหมายคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว หมายถึงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของบางสิ่งบางอย่างที่ถูกทำให้หายไป โดยไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับความเสียหาย รวมถึงเป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์หมายถึงจำนวนที่เหลืออยู่หลังการลบ

แต่หากพบรูปสะกด remains อย่าเพิ่งรีบสรุปว่าเป็นคำนาม เพราะยังเป็นรูปผันตามประธานที่เป็นเอกพจน์ของคำกริยา remain ซึ่งอยู่ในกลุ่ม linking verb ที่ทำหน้าที่ประหนึ่ง verb to be เหมือนกับ get, become, look เป็นต้น ได้อีกด้วย โดยรูปกริยานี้แปลว่า ยังคงสภาพหรือคุณสมบัตินั้นอยู่ ยังหลงเหลืออยู่ ยังอยู่ตำแหน่งเดิม และยังไม่เปลี่ยนแปลง จัดเป็นคำอกรรมกริยาที่ไม่ต้องการกรรมตามท้าย

ตัวอย่าง:

Firefighters conduct an investigation into the remains of Shuri Castle in Naha, Okinawa. (นักผจญเพลิงทำการสำรวจเศษซากในปราสาทชูริที่เมืองนาฮะ จังหวัดโอกินาวะ)

Archaeobotany is the study of plant remains found in archaeological sites. (โบราณพฤกษคดีคือการศึกษาเศษซากพืชตามแหล่งโบราณคดี)

The cross of Notre Dame remains intact. (ไม้กางเขนของอาสนวิหารน็อทร์-ดามยังคงสภาพเดิมไม่ได้รับความเสียหาย)

You are allowed to put the remainder of your meal into a doggie bag. (อาหารส่วนที่กินเหลือของคุณสามารถใส่ห่อกลับไปกินที่บ้านได้)

Kazuo Ishiguro, ‘Remains of the Day’ author, wins Nobel prize for literature. (คาซูโอะ อิชิกูโระ ผู้ประพันธ์นวนิยาย ‘Remains of the Day’ ได้รับรางวัลโนเบิลสาขาวรรณกรรม – หมายเหตุ: นิยายที่ถูกดัดแปลงไปเป็นภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้ใช้คำ remains ได้น่าสนใจเชิงความหมาย มีการแปลเป็นไทยในชื่อ ‘เถ้าถ่านแห่งวารวัน’)