Right

Right
Right

Right – ภาษาไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการใช้ซึ่งบางทีก็ไม่ได้ตามกฎเกณฑ์เสมอไป คำว่า right เป็นตัวอย่างที่ดี แม้โดยพื้นฐานจะเป็นคำคุณศัพท์ สื่อถึงความถูกต้อง เป็นไปตามข้อเท็จจริง (พ้องความหมายกับ true, correct และ accurate) แต่ก็มีรูปไวยากรณ์และความหมายอื่นๆ สลับไปมาชวนสับสนไม่น้อย และมีสำนวนเกี่ยวข้องอย่างมากมายคำหนึ่ง จะให้อธิบายกันอย่างละเอียด เขียนเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ได้ทีเดียว ในที่นี้ขอยกมาสัก 4 กรณี
#AUAIdiomADay #AUAGrammarBite

Right

Right away – กริยาวิเศษณ์วลีนี้กลับไม่ได้ความหมายใดใดที่ว่าด้วยความถูกต้องหรือด้านขวาเลย แต่กลับหมายถึงให้ปฏิบัติอย่างไม่ล่าช้าทันทีทันใด และมีใกล้เคียงกับสำนวนว่า right now แต่ก็ไม่ได้ใช้แทนกันได้ทุกกรณี หากเป็นฝ่ายโดนคาดหวังหรือเรียกร้องให้รีบมาหรือรีบกระทำ โดยแสดงเจตนาว่าจะไปหรือทำให้เร็วที่สุด แต่อาจจะช้านิดหน่อย ควรใช้ right away
ในทางตรงกันข้ามหากเป็นผู้สื่อสารออกไปเพื่อต้องการให้อีกฝ่ายรีบมาหรือรีบทำให้ตามประสงค์ ณ ตอนนี้เลย ควรใช้ right now ตัวที่ช่วยจำคือคำว่า now ที่สื่อว่าต้องเป็นเดี๋ยวนี้เท่านั้น
• right away ใช้กับ tense อะไรก็ได้ แต่ right now ปรากฏในรูป present form เท่านั้น
• right away ยังหมายถึง ‘ในช่วงเวลาขณะนี้ ’ (at the present time) ได้เช่นกัน
ตัวอย่าง:
• I will do it right away. (ฉันจะทำมันเดี๋ยวนี้เลย)
• He answered right away. (เขาตอบอย่างทันทีทันใด)
• You have to finish it right now. (คุณจะต้องทำมันให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลย)
• Right now, he does not know. (ณ ตอนนี้ เขาไม่รู้)

Right

Right-hand – คงพอทราบกันดีว่าความหมายหนึ่งของ right คือข้างขวา มักมาเป็นสำนวนว่า to be on the right (ตรงข้ามกับ to be on the left = อยู่ด้านซ้าย) แต่ก็มีสำนวน right-hand side ที่อาจจะพอเทียบกับภาษาไทยว่าด้านขวามือ ซึ่งมีเครื่องหมาย – (hyphen หรือขีดสั้น) คั่นไว้ด้วย
• ทั้งนี้สำนวน on the right-hand side กับ on the right side ใช้ทดแทนกันได้สำหรับการสื่อว่าอยู่ด้านขวา เพียงแต่อย่าลืมว่าสำนวนหลังอาจสื่อถึงด้านที่ถูกต้อง(เช่นของหน้ากระดาษ) ได้เหมือนกัน
• อีกวลีหนึ่งที่เกี่ยวข้องและพบบ่อยก็คือ right-hand traffic หรือ right-hand driving ว่าด้วยระบบจราจรหรือการขับรถแบบชิดขวา อย่างที่ปฏิบัติในไทย (ตรงข้ามกับ left-hand traffic ในบางประเทศ)
• คำหน้าตาคล้ายกันมากคือ right-handed กลับสื่อถึงความถนัดขวา โดยที่เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ (ตรงข้ามกับ left-handed – ถนัดซ้าย) ซึ่งผันเป็นรูปอื่นได้อีกเช่น right-handedly (กริยาวิเศษณ์ – อย่างถนัดขวา), right-handedness (คำนาม – ความถนัดขวา) และ right-hander (คำนาม – คนถนัดขวา)
ตัวอย่าง:
• Please stay on the right-hand side of the escalator. (กรุณาอยู่ด้านขวามือของบันไดเลื่อน)
• Print the right side of the paper. (พิมพ์ให้ถูกด้านของหน้ากระดาษ หรือ ให้พิมพ์ด้านขวาของกระดาษ ก็ได้)
• Right-hand traffic is the rule in the majority of countries. (ประเทศส่วนใหญ่ใช้กฎระบบจราจรแบบให้ขับชิดขวามือ)
• I write right-handed, but eat left-handed. (ฉันเขียนด้วยมือขวาแต่กินด้วยมือซ้าย)

Right

Right! – คงพอพบการห้อยคำ right ไว้ท้ายประโยคคำถามสำหรับการสนทนาแบบเป็นกันเอง เพื่อสื่อความว่าใช่(ตามข้อความที่เอ่ย)หรือไม่ แต่สำหรับรูปคำอุทานแบบนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนัก โดยมักจะพูดขึ้นมาโดดๆ แบบมีเครื่องหมาย ! (exclamation mark) ประกอบ เพื่อแสดงความเห็นด้วยกับความคิดของอีกฝ่าย หรือใช้เสริมเป็นส่วนหนึ่งของประโยค (อาจอยู่ในรูปคำกริยาวิเศษณ์ที่ไม่มีเครื่องหมาย ! ประกบ) เพื่อเรียกความสนใจในการสนทนาก็ได้
ตัวอย่าง:
• Bob: “Peter, it’s your turn.” (ปีเตอร์ นี่เป็นตาของคุณละ)
Peter: “Right!” (ใช่เลย)
• Right! Let’s do it. (ได้เลย มาลงมือทำกันเลยเถอะ)
• Right, I’ll get back soon. (เอาละ ฉันจะกลับเร็วๆ นี้แล้ว)
• This is the one you want, right? (อันนี้เป็นอันที่คุณต้องการ ใช่ไหม)

Right

Voting Rights – พอทราบกันบ้างว่า right แปลว่าสิทธิ โดยเฉพาะสิทธิตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ได้ด้วย นามวลีนี้จึงหมายถึงสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง หรือลงมติขององค์กรอย่างในกรณีของคณะกรรมการบริหารบริษัท โดยที่หากเอ่ยถึงสิทธิของสาธารณชนโดยทั่วไปควรอยู่ในรูปพหูพจน์
อย่างไรก็ตาม ในสำนวน to vote right อาจสื่อถึงการเลือกนักการเมืองหรือพรรคที่นิยมลัทธิการเมืองฝ่ายขวา ตรงข้ามกับ to vote left
วลี vote right ลอยๆ ยังอาจจะหมายถึง การออกเสียงเลือกสิ่งที่ถูกต้อง คิดให้รอบคอบก่อนเลือกใครก็ได้ด้วย มักพบในการรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิ ตรงข้ามกับ vote wrong
ตัวอย่าง:
• The prisoners face no loss of their voting rights. (เหล่านักโทษไม่เสียสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง)
• In this election, many people shift from voting right to voting left. (ในการเลือกตั้งครั้งนี้ หลายคนเปลี่ยนจากการออกเสียงให้พรรค/นักการเมืองฝ่ายขวาไปให้กับฝ่ายซ้าย)
• If you think wrong, you’ll vote wrong. If you think right, you’ll vote right. (ถ้าคุณคิดผิด คุณก็จะใช้สิทธิออกออกเสียงให้กับฝ่ายที่ผิด ถ้าคุณคิดถูก คุณก็จะออกเสียงให้กับฝ่ายที่ถูก)