Self Introduction Expressions

Self Introduction Expressions

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ แล้วต้องรีบนำไปใช้พูดคุยกับเจ้าของภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพบปะสนทนากับบุคคลหรือแวดวงใหม่ๆ ที่หลีกเลี่ยงการแนะนำชื่อตัวเองไม่พ้น เคยไหมคะที่เบื่อกับประโยคพื้นฐานที่เพิ่งท่องจำมา หรือเพิ่งได้เรียนอยู่บ้างจากแบบฝึกหัดสนทนา ที่มักให้ท่องรูปประโยคง่ายๆ อย่าง Hello. My name is … (หวัดดี ชื่อของฉันคือ…)

ขอรวบรวมรูปประโยคอื่นๆ ที่น่าสนใจ บางประโยคแปลเป็นไทยแล้วอาจจะฟังดูแปลก เพราะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในการแนะนำตัวที่แตกต่างกัน และอย่าลืมว่าสำนวนเหล่านี้ ต้องดูวาระการใช้ให้เหมาะสม ถูกกับระดับบุคคล/กลุ่มบุคคลที่สนทนาหรือสื่อสารด้วย  ซึ่งได้จัดกลุ่มไล่จากระดับไม่เป็นทางการ ไปสู่ระดับที่เป็นทางการ แต่อย่าลืมมีรอยยิ้มประกอบการแนะนำตนเองด้วยนะคะ

ระดับไม่เป็นทางการอย่างมาก สำหรับกลุ่มเพื่อนฝูง หรือคนที่อยู่ในระดับหรือวัยเดียวกัน หรือสำหรับกิจกรรมกลุ่มที่ไม่มีพิธีการ หรือในหมู่เยาวชนด้วยกัน

 • I’m … (หวัดดีฉันชื่อ)
 • You can call me … (เรียกชื่อฉันได้ว่า)
 • They call me …, Everyone calls me … (พวกเขาเรียกฉันว่า / ใครๆ ก็เรียกฉันว่า)
 • Nice to meet you. I’m … (ยินดีที่ได้รู้จัก ฉันชื่อ)

 

ระดับเริ่มมีความเป็นทางการ แต่ไม่มาก อาจจะกับคนที่อยู่ในระดับเดียวกัน ในแวดวงการทำงาน อาจจะมีวลีทักทายอย่าง Good morning/afternoon หรือ How do you do? (ในที่นี้ ไม่ได้จะต้องการถามว่าสบายดีหรือไม่ ใช้แค่เป็นประโยคนำร่องเปิดการสนทนา) นำก่อน

 • Let me introduce myself. My name is … (ขอแนะนำตัวเองหน่อย ผม/ดิฉันชื่อว่า)
 • Pleased to meet you. I’m … (ดีใจที่ได้พบคุณ ผม/ดิฉันชื่อว่า)
 • Please call me … (กรุณาเรียกผม/ดิฉันว่า)
 • How do you do? My name is… (สวัสดี ผม/ดิฉันชื่อว่า)

 

ระดับมีความเป็นทางการมากหรือค่อนข้างมาก ใช้กับคนที่อยู่ในดับสูงกว่า หรือกิจกรรมที่เป็นพิธีการ ซึ่งควรจะมีวลีทักทายมาตรฐานอย่าง Good morning/afternoon นำก่อนด้วย

 • May I introduce myself? I’m… (ขอให้ผม/ดิฉัน แนะนำตัวเอง ผม/ดิฉันชื่อว่า)
 • It’s a pleasure to see you. I’m… (ยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบคุณ ผม/ดิฉันชื่อว่า)
 • I’d like to introduce myself. I’m … (ผม/ดิฉันใคร่ขอแนะนำตนเอง ผม/ดิฉันชื่อว่า)