Stationery & Stationary

Stationery & Stationary
Stationery & Stationary

Stationery & Stationary – พอผ่านหัวทีก็ลืมที สะกดต่างกันแค่ตัวอักษรเดียว แถมยังออกเสียงเหมือนกันอีกด้วย ใช้ผิดใช้ถูกกันแม้แต่ในการแสดงผลของ google search ด้วยเช่นกัน AUA Vocab Bite ขอฝากทิปในการจำ และเกร็ดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่คำที่สับสนนี้
• Stationery – เป็นคำนามชนิดนับไม่ได้ หมายถึงอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา กระดาษ ฯลฯ มักพบการใช้คำนี้ในระบุแผนกเครื่องเขียนตามห้างสรรพสินค้า หรือหมวดหมู่ของการซื้อของออนไลน์ ที่มาของคำนี้คือคำว่า stationer ซึ่งหมายถึงคนที่จำหน่ายเครื่องเขียนหรือเจ้าของร้านประเภทนี้
• Stationary – เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึงอาการหยุดอยู่กับที่ ไม่เคลื่อนไหว ไม่ย้ายที่ไปมา หรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรากฏได้ทั้งหน้าคำนาม และตามหลัง verb to be หรือ linking verb แต่อาจพบในรูปของคำนาม (รูปพหูพจน์ stationaries) ได้บ้าง โดยหมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่ไม่เคลื่อนที่ และใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้
• มีรูปผันใกล้เคียง ได้แก่ stationarily (คำกริยาวิเศษณ์ – อย่างหยุดอยู่นิ่ง หรืออย่างไม่เปลี่ยนแปลง) และ stationariness (คำนาม – ภาวะของการอยู่นิ่งกับที่ หรือไม่เปลี่ยนแปลง)
• เคล็ดช่วยจำแก้สับสนก็คือ ตัวสะกด ‘a’ ของ stationary แทน adjective (คำคุณศัพท์) ส่วน ‘e’ ของ stationery แทน envelope (ซองจดหมายหรือซองกระดาษ) ซึ่งจัดเป็นเครื่องเขียนอย่างหนึ่ง
• ตัวอย่าง:
• This project remains stationary for years. (โครงการนี้หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวมานานหลายปี)
• The Sun is actually a stationary object in the sky. (ที่จริงแล้วพระอาทิตย์เป็นวัตถุที่หยุดนิ่งอยู่กับที่หนึ่งบนท้องฟ้า)
• I’m trying to locate the stationery department? (ฉันกำลังพยายามหาตำแหน่งที่ตั้งของแผนกเครื่องเขียน – ในที่นี้ ‘stationery’ เป็นส่วนของคำนามประสม ไม่ใช่คำคุณศัพท์)
• An envelope is a piece of stationery. (ซองกระดาษจัดเป็นเครื่องเขียนชิ้นหนึ่ง)
#AUAVocabBite