Types of Tickets

Types of Tickets
Types of Tickets

Types of Tickets – นานาสารพันตั๋ว ซื้ออย่างไรให้ไม่สับสน

ในช่วงเวลาที่ต้องลดกิจกรรมการออกไปนอกบ้านเช่นนี้ คงนึกถึงความสุขที่ได้ถือตั๋วของการแสดง ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต กีฬา หรืออื่นๆ ก่อนเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้นๆ แต่เคยกันไหมที่พอเข้าไปดูราคาหรือเงื่อนไขการจองแล้วเกิดสับสนถึงความแตกต่างของตั๋วแต่ละประเภท AUA Language Center ขอคัดที่สำคัญมาแนะนำดังนี้ค่ะ

  • ในบรรดาตั๋วลดราคา rush ticket หมายถึงที่จำหน่ายในวันที่มีกิจกรรม โดยอาจขายไม่กี่ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนประตูเปิด และมักขายที่ช่องขายตั๋วหน้าสถานที่(window) และมักมีที่นั่งไม่ค่อยดี แต่ในทางตรงกันข้าม early birds ซึ่งล้อสำนวนนกที่ตื่นเช้า กลับหมายถึงตั๋วที่เปิดให้จองนานเป็นเดือนล่วงหน้า ส่วน concession fare คือราคาลดพิเศษให้กับนักเรียน ผู้สูงอายุ หรือผู้ได้รับสิทธิพิเศษของชุมชนนั้นๆ ซึ่งต้องศึกษาเงื่อนไขแต่ละกรณี
  • ยังมีตั๋วราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม promotional ticket อีก ที่มักให้กับคนที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งนอกเหนือไปจากแขกพิเศษที่เรียกว่า VIP ticket แล้ว ยังมีอื่นๆ อีกเช่น coded discount ที่จำกัดให้เฉพาะกลุ่มโดยต้องให้รหัส(code)ก่อนจองหรือซื้อเพื่อรับส่วนลด ทำนองเดียวกับ presale ที่ปล่อยขายให้คนเฉพาะกลุ่มก่อน เช่นลูกค้าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้สนับสนุน แต่ถ้าเป็นตั๋วที่ให้ฟรีไปเลยมักเรียกว่า giveaway ticket
  • การแสดงหรือกิจกรรมที่มีที่นั่งจำนวนมากบางรายการอาจจะไม่กำหนดตำแหน่งเก้าอี้ให้ แต่ปล่อยให้หาเลือกที่นั่งกันเองที่เรียกว่า free seating ซึ่งหน้าตั๋วมักระบุประเภทไว้ว่าเป็น general admission โดยอาจมีบางโซนที่สำรองไว้ก่อนแล้ว ซึ่งจะมีป้าย reserved ติดอยู่กับที่นั่งเช่นเดียวกันกับบนหน้าตั๋ว ส่วนรายการที่มีกิจกรรมหลายจุด อย่างเช่นสวนสนุก ก็อาจมีตั๋วจำกัดบริเวณหรือจำนวนกิจกรรม โดยระบุไว้บนตั๋วว่าเข้าส่วนไหนได้บ้าง ส่วนตั๋วที่เข้าได้ทุกที่จะเขียนไว้ว่า all access
  • ในปัจจุบันมีรูปแบบการจัดที่งานหลากหลายมากขึ้น บางรายการจัดหลายวัน หรืออย่างสวนสนุกที่เปิดโอกาสให้เข้าได้หลายวัน โดยอาจจำหน่ายตั๋วแบบวันเดียว (single-day ticket) หรือแบบให้เข้าได้หลายวัน (multiple-day ticket) หรือเข้าได้แบบทั้งครอบครัว(family ticket) โดยลดราคาเป็นพิเศษก็มี อีกทั้งบางงานอาจจะมีการออกอากาศสดผ่านสื่อออนไลน์ให้ดูจากที่ไหนก็ได้ไปพร้อมๆ กันกับคนที่อยู่ในสถานที่จริง ซึ่งตั๋วเข้าชมผ่านอินเตอร์เน็ตชนิดนี้จะที่เรียกว่า virtual pass
  • อย่าลืมกันนะคะว่ายังมี ticket อีกความหมายหนึ่งที่ย่อมาจาก traffic ticket ที่สื่อถึงใบสั่งค่าปรับจราจร สิ่งที่นักขับขี่ไม่อยากได้กันนั่นเอง