Viral & Virus

Viral & Virus
Viral & Virus

Viral & Virus – พบและใช้กันบ่อยๆ ทั้งสองคำในช่วงนี้ คำแรกตัดส่วน -us ของคำหลังที่เป็นคำนามออก และเติมปัจจัย(suffix)บ่งชี้หน้าที่ทางไวยากรณ์ว่าเป็นคำคุณศัพท์(adjective) อย่าง -al เข้ามา
virus (รูปพหูพจน์ viruses แต่เป็นคำนามแบบนับไม่ได้เช่นกัน) ยืมมาจากคำภาษาละติน สื่อถึงพิษหรือยาพิษ แต่ได้กลายความหมายมาใช้กับจุลินทรีย์ (microorganisms) ที่เป็นสร้างความเจ็บป่วยต่อคนและสัตว์ ความแตกต่างระหว่าง virus และ bacteria (แบคทีเรีย) ที่เป็นจุลินทรีย์เหมือนกันคือ virus เล็กกว่า มีโปรตีนห่อหุ้ม และเติบโตได้เมื่ออยู่ภายในร่างกายของคนหรือสัตว์ ส่วน bacteria ใหญ่กว่าและเติบโตได้ในหลายสภาวะแวดล้อม และมีจำนวนน้อยเท่านั้นที่เป็นโทษ ตัวอย่างโรคจากไวรัส ได้แก่ หวัด ฝีดาษ เอดส์ และ COVID 19 อย่างที่ระบาดกันอยู่ และส่วนโรคจากแบคทีเรีย เช่น วัณโรค กาฬโรค และโรคฉี่หนู
ส่วน viral เบื้องต้นมีความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับไวรัส หรือมาจากไวรัส แต่ขยายความว่ามีลักษณะที่แพร่กระจายได้ไวคล้ายไวรัส ได้เช่นกัน คำคุณศัพท์อีกคำที่มีรากเดียวกันคือ virulent ซึ่งแปลว่ามีพิษรุนแรง หรือโอกาสในการติดเชื้อสูง รวมถึงสื่อความหมายในทางนามธรรม ว่าด้วยการมุ่งร้ายหรือเกลียดชังอยากทำลายอีกฝ่ายอย่างรุนแรง
ในภายหลัง ทั้งสองคำได้ถูกขอยืมไปใช้จากแวดวงอื่น อย่างเช่นแวดวงคอมพิวเตอร์ที่มีคำ computer virus สื่อถึงสิ่งที่ถูกส่งหรือติดมาจากการใช้ที่คุกคามทำลายระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ (computer malware ก็เรียก ซึ่งย่อมาจาก malicious software) แวดวงสื่อมีคำ viral phenomenon สื่อถึงปรากฎการณ์ที่ข้อมูลข่าวสารถูกกระจายแพร่ไปอย่างรวดเร็วโดยมักอาศัยอินเตอร์เน็ตเป็นตัวช่วย และแวดวงการประชาสัมพันธ์และตลาด มีคำ viral marketing หมายถึงเทคนิคทางการตลาดที่ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้สินค้าหรือข้อมูลได้เป็นที่รับรู้โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ และแพร่กระจายแบบปากต่อปากไปอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่าง:
• Several infectious viruses are still major threats to mankind. (มีโรคจากไวรัสที่ติดต่อกันได้อยู่หลายชนิดที่ยังเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติ)
• Linda caught a virus and was forced to stay home from self-isolation. (ลินดาติดไวรัสและถูกบังคับให้อยู่บ้านเพื่อแยกตัวเองออกมา)
• How to make our commercial video clips on internet viral? (ทำอย่างไรที่จะทำให้วิดีโอโฆษณาของเราเป็นที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วทางอินเตอร์เน็ต)
• We have to brainstorm for launching new viral marketing campaigns. (เราต้องระดมสมองในการออกแคมเปญการตลาดที่จุดติดไวและเผยแพร่ในวงกว้างได้ตัวใหม่)
• That politician encounters 
virulent attacks from the media of the opposite site. (นักการเมืองคนนั้นเผชิญกับการรุมปะทะอย่างดุเดือดจากสื่อของฝ่ายตรงข้าง)