Words with HEART

Words with HEART
Words with HEART

Words with HEART: รับเดือนแห่งความรัก ด้วยศัพท์ที่มีคำว่า ‘heart’ เป็นส่วนหนึ่งของคำกันค่ะ ไม่ต้องบอกก็ทราบกันดีว่า heart หมายถึงหัวใจ แต่ทุกคำของสี่คำนี้มีความหมายว่าด้วยหัวใจอย่างที่คุณคิดหรือไม่

 

• heartfelt เป็นคำคุณศัพท์ แสดงความรู้สึกที่ออกมาจากส่วนลึกของจิตใจ มักจะเป็นไปในทางปรารถนาดี ห่วงใย ซาบซึ้ง หรือขอโทษ อย่างจริงใจ
• heartful – เป็นคำคุณศัพท์ที่พบการใช้น้อย มีความหมายใกล้เคียงกับ heartfelt ว่าด้วยความรู้สึกดีอย่างเต็มเปี่ยมที่มาจากจิตใจ
• hearty – เป็นคำคุณศัพท์ ใช้สื่อถึงความมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยพลังงาน คึกคัก หรือไปในเชิงเป็นมิตร พร้อมต้อนรับ สามารถผันเป็นรูปอื่นได้เช่น heartier (มีชีวิตชีวามากกว่า – รูปขั้นกว่า comparative degree) และ heartily (อย่างมีชีวิตชีวา – คำกริยาวิเศษณ์)
• heartburn – เป็นคำนาม ฟังดูเหมือนว่าด้วยอาการความรักที่ถูกเผาไหม้ แต่จริงๆ กลับแปลว่า อาการแน่นหน้าอก

ตัวอย่าง:
• He made a heartfelt promise to marry me this year. (เขาสัญญาอย่างจริงใจว่าจะแต่งงานกับฉันภายในปีนี้)
• I need someone to train me on how to make a heartfelt speech. (ฉันต้องการใครสักคนมาฝึกฝนให้กล่าวสุนทรพจน์ได้อย่างกินใจ)
• I would like to extend my heartful appreciation to all of my advisors. (ข้าพเจ้าใคร่ขอแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อที่ปรึกษาทุกท่าน)
• We have a hearty handshake. (เราทำการจับมือกันอย่างเป็นมิตรมาก)
• She said with a hearty laugh. (เธอพูดด้วยเสียงหัวเราะอันดังและมีชีวิตชีวา)
• The side effect of this medicine is bloating, dizziness and heartburn. (ผลข้างเคียงของยาตัวนี้คือท้องอืด เวียนหัว และแน่นหน้าอก)
#AUAVocabBite #aualanguagecenter