Words with MASK

Words with MASK

Words with MASK – ช่วงนี้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง เป็นที่ต้องการสูง ซึ่งตรงกับคำเต็มในภาษาอังกฤษว่า ‘disposable medical mask’ แต่มีการนำคำว่า mask ไปใช้ในความหมายกว้างกว่า’หน้ากาก’ สามคำที่ยกมาเป็นตัวอย่างที่พบบ่อยและพบบ้าง

Words with MASK
Words with MASK

Unmask – พอเห็น prefix ‘un’ ก็คงพอเดาได้ว่าคำกริยาควรมีความหมายไปในทางตรงกันข้ามกับความหมายเดิม ในขณะที่คำกริยา to mask นอกจากแปลว่านำหน้ากากมาสวมใบหน้า และยังสื่อถึงการปกปิดไม่ได้เห็นได้อีกด้วย พอมี ‘un’ ก็หมายถึงเปิดเผยให้เห็นสภาพ หรือลักษณะที่แท้จริงนั่นเอง (to expose, to reveal the truth) ซึ่งโดยมากมักจะเป็นคุณสมบัติไปในทางที่ไม่ดี แต่ก็สามารถแปลว่าอาการถอดหน้ากากออกได้เช่นกัน
ตัวอย่าง:
• This confidential project was unmasked by a proficient reporter. (โครงการลับนี้ได้ถูกเปิดเผยโดยนักข่าวที่เก่งกาจ)
• The debate well unmasks that politician’s political ideology. (การโต้วาทีได้เปิดเผยอุดมการณ์ของนักการเมืองคนนั้นได้เป็นอย่างดี)
• When the burglar was unmasked, I recognized my uncle Fred. (เมื่อขโมยถูกดึงหน้ากากออก ฉันก็จำได้ว่าเขาคือลุงเฟร็ดของฉัน)

Words with MASK

Mask Out – กริยาวลีนี้ (phrasal verb) หมายถึงกระทำการซ่อน บดบัง หรือ ปกปิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ให้เห็น หรือไม่ให้ได้รับรู้ แต่ก็ต้องระวัง ว่า อาจจะแปลว่าใส่หน้ากากออกไปข้างนอกสถานที่ก็ได้
ตัวอย่าง:
• How can I mask out the object in this photo? (ฉันจะซ่อนวัตถุในภาพนี้ได้อย่างไร)
• This signage helps mask out the unpleasant view. (ป้ายบอกช่วยปิดบังวิวที่ไม่น่าดู)
• In this sensitive situation, can we wear a mask out in public? (ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ เราควรสวมหน้ากากออกไปข้างนอกหรือไม่ – เป็นตัวอย่างที่สื่อถึงอีกความหมายของ ‘mask out’)

Words with MASK

Masking Tape – อาจจะเคยได้ยินคำนี้กันบ้าง แต่ทราบหรือไม่ว่าสะกดแบบนี้นี่เอง หมายถึงเจ้าเทปกาวหน้าเดียวที่ใช้พันอเนกประสงค์ต่างๆ ซึ่งมักทำจากกระดาษเหนียวหน่อยที่มีขนาดบางและฉีกออกใช้ได้ง่าย ช่วงแรก masking tape มีหน้าตาธรรมดาเน้นใช้สอย แต่ภายหลังได้มีการประดิษฐ์ลวดลายมากขึ้น และมีชนิดที่สวยงามน่าใช้จัดเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนเชิงตกแต่งและงานฝีมืออย่างหนึ่ง ทำนองเป็นสติ๊กเกอร์แถบ
masking tape มีความแตกต่างอยู่บ้างจาก painter’s tape ที่คล้ายคลึงกัน คือ อันแรกจะทิ้งรอยกาวไว้อยู่บ้างหลังดึงออก ส่วนอันหลังจะไม่มีรอยกาว ขนาดหนากว่า และมักใช้ในงานทาสีหรือก่อสร้างเป็นหลักมากกว่าจะจัดเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียน และมีประโยชน์หลักในการทาสีทับ ให้สร้างแนวเส้นที่เรียบเนียนหลังดึงออก
นอกจากนี้ยังมี duct tape (หรือ duck tape) เทปอีกชนิดที่หนามาก ที่ใช้ในการพันรอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ในบ้านต่างๆ
ตัวอย่าง:
• Apply the masking tape firmly. (ติดเทปกาวนี้ให้แน่นหนา)
• That cup is wrapped around with fancy masking tape. (แก้วใบนั้นถูกพันรอบด้วยเทปกาวที่มีลวดลายแฟนซี)
• This masking tape is not sticky enough for this kind of surface. (เทปกาวนี้ไม่เหนียวพอสำหรับพื้นผิวนี้)
• Before spray-painting your car, make sure to apply painter’s tape to the parts you don’t want to paint. (ก่อนจะพ่นสีลงบนตัวรถ ต้องแน่ใจว่าได้ติดเทปกาวลงบนส่วนที่คุณไม่ต้องการให้โดนสีแล้ว)