Words with silent ‘w’

Words with silent ‘w’
Words with silent ‘w’

Words with silent ‘w’ – มีคำอยู่หลายคำ ที่มีตัวอักษร ‘w’ อยู่แต่กลับงดออกเสียง ออกเฉพาะเสียงของตัวอักษรที่ตามมาข้างหลังเท่านั้น (ซึ่งมักเป็นตัว ‘r’ หรือ ‘h’) ที่พบเห็นกันบ่อยก็ อย่าง ‘wrong’, ‘write’ และ ‘wrote’ รวมถึงกลุ่ม ‘who’, ‘whom’, ‘whose’, ‘whole’ และ ‘wholesale’ แต่ทั้งนี้ยังมีกรณีอื่นอีก 2 กรณี มีทั้งที่พบบ่อยและไม่บ่อยนัก
1) กรณีที่พบบ่อย เป็นกรณียกเว้นที่ไม่ได้มาด้วยกันกับอักษร ‘r’ หรือ ‘h’ โดยเป็นคำพื้นฐานอย่าง ‘sword’ ‘answer’ และ ‘two’ สังเกตได้ว่าทั้งสามคำนี้ต่างจากคำอื่นตรงที่ใช้อักษรข้างหน้า คือ ‘s’ และ ‘t’ เป็นตัวออกเสียงนำ ไม่ใช่ตัวอักษรที่ตามมาอย่างคำอื่น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะติดกับสระอยู่แล้ว
2) กรณีที่ตามด้วยตัวอักษร r – และมักมีความหมายเกี่ยวกับการม้วนบิดงอ ส่วนใหญ่คำพวกนี้ขอยืมมาจากภาษาสกุล Germanic แต่เดิมออกเสียง ‘w’ แต่ก็กร่อนเสียงตัวอักษรนี้ในช่วงต่อมา คำเหล่านี้ได้แก่ : to wrap(ห่อ), to wrangle(ทะเลาะอย่างเกรี้ยวกราด), wrath(ความโกรธ), to wreck(ทำให้เสียหาย,ทำให้จม), to wrestle(ปล้ำ), wreath(พวงหรีด), to wreathe(คล้อง), wren(นกตัวเล็กชนิดหนึ่ง), to wrench(บิดดึง), to wriggle(ดิ้นบิดอย่างรวดเร็ว), wrinkle(รอยย่อบนหน้า), wrist(ข้อมือ), to writhe(บิดตัวเพราะปวด), to wring(บีบบิดให้ของเหลวออก), wrought (ถูกทำอย่างตั้งใจ และขึ้นรูปด้วยค้อน – เป็นคำคุณศัพท์)