World Wildlife Day

World Wildlife Day
World Wildlife Day (March 3, 2024)
World Wildlife DayWorld Wildlife DayWorld Wildlife DayWorld Wildlife DayWorld Wildlife DayWorld Wildlife DayWorld Wildlife DayWorld Wildlife Day
ทุกวันที่ 3 มีนาคม ผู้คนทั่วโลกจะร่วมใจกันรณรงค์ถึงความสำคัญของสัตว์ป่า เพราะวันนี้เป็นวันสัตว์ป่าโลก หรือ World Wildlife Day นั่นเองค่ะ
ในปัจจุบัน สัตว์ป่าจำนวนมากมีสถานภาพการถูกคุกคามที่น่าเป็นห่วง ได้แก่ vulnerable, endangered, และ extinct
World Wildlife DayVulnerable
หมายถึง สัตว์มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
Polar bears and cheetahs are in the vulnerable category.
หมีขั้วโลกและเสือชีตาห์จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
ในประเทศไทย สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ค่างดำ หมีขอ และเลียงผาค่ะ
World Wildlife DayEndangered
หมายถึง สัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้ว
Over 44,000 species are on the endangered list.
มีสัตว์กว่า 44,000 สปีชีส์อยู่ในรายชื่อของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
ทุกคนเคยเห็นน้องลิงลมหรือนางอายไหมคะ น้องมักถูกจับมาขายเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะตาโตน่ารัก แต่อันที่จริง น้องอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้ว เช่นเดียวกับหมีควายและเสือโคร่ง ดังนั้น เราปล่อยให้น้องอยู่ในป่ากันดีกว่านะคะ
World Wildlife DayExtinct
หมายถึง สัตว์ได้สูญพันธุ์แล้ว เช่น นกโดโด้
Dodo birds became extinct in late 17th century.
นกโดโด้สูญพันธุ์ไปช่วงปลายศตวรรษที่ 17
และหากคนไทยรุ่นใหม่อยากเห็นหน้าตาของเนื้อสมัน กระซู่ และกูปรี ก็คงจะได้เห็นแค่ในภาพถ่าย เพราะน้อง ๆ ได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยนานแล้วค่ะ