Young & Youth

Young & Youth
Young & Youth

Young & Youth – ภาษาไทยมีคำนาม ‘เยาวชน’ และคำคุณศัพท์ ‘เยาว์วัย’ ใช้ ในภาษาอังกฤษก็เช่นกัน มีสองคำที่ร่วมความหมายแต่ต่างหน้าที่กัน อาจมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งช่วงอายุว่าควรจำกัดที่ช่วงปีไหน แต่โดยประมาณแล้ว child/children จะใช้สำหรับเด็กเล็ก ส่วน youthใช้สำหรับช่วงวัยรุ่น และ young people ครอบคลุมตั้งแต่เล็กจนถึงวัยยี่สิบได้

Young – คำคุณศัพท์คำนี้ใช้สื่อถึง สภาวะวัยเยาว์ ความหนุ่มสาว คุณสมบัติดังกล่าว ภาวะของการมีอายุเวลาน้อย หรือสภาวะยังเติบโตไม่เต็มที่ โดยอาจจะแปลงไปขยายอย่างอื่นที่ไม่ใช่คน เช่นสัตว์ หรือสภาวะของสิ่งที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่มีพัฒนาการได้ อย่างเช่น โครงการ แนวความคิด หรือการดำเนินการบางอย่าง

 • When he was young, Fred was a good footballer. (ตอนที่อายุยังน้อย เฟร็ดเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดี)
 • This is just a young project. It will take years to develop. (โครงการนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่เท่าไหร่ ต้องรอใช้เวลาพัฒนาอีกหลายปี)
 • Although Peter is 50 years old, he is quite young for his age. (แม้ว่าปีเตอร์อายุห้าสิบปี แต่ยังดูหนุ่มกว่าอายุ)
 • The birds are bringing back worms to feed their young. (พวกนกกำลังนำหนอนกลับไปป้อนเลี้ยงลูกๆของพวกมัน)
 • ส่วน the young เป็นคำนามในตัวเอง หมายถึงเหล่าเยาวชน ซึ่งตามด้วยคำกริยาพหูพจน์ (The young of today are the leaders of tomorrow. – เยาวชนในวันนี้คือผู้นำในอนาคต)
 • นอกจากนี้ วลี the young ยังใช้ตามท้ายชื่อ เพื่อเทียบในกรณีมีสองคนที่ชื่อเหมือนกัน โดยมักเป็นพ่อแม่/ลูกกันตามธรรมเนียมตะวันตก เพื่อระบุว่าสื่อถึงใคร (He is Peter the younger, not Peter the elder. เขาคือปีเตอร์ผู้ลูก ไม่ใช่ปีเตอร์ผู้พ่อ)
 • ส่วน youngster เป็น อีกคำที่สื่อถึงเยาวชน(รวมถึงเด็กเล็กด้วยในบางกรณี) แต่ young people เป็นวลีความหมายเดียวกันที่เป็นทางการมากกว่า

Youth – คำนามคำนี้ ส่วนใหญ่จะสื่อถึงเหล่าเยาวชนที่เป็นกลุ่มก้อน โดยจัดเป็นคำนามที่นับไม่ได้ แต่ก็ใช้เป็นคำนามนับได้เพื่อหมายถึงเยาวชนแต่ละคนเป็นคนไป โดยมีรูปพหูพจน์คือ youths เช่นเดียวกันกับคำ young คำนี้ยังใช้สื่อถึงสภาวะของความหนุ่มสาวหรือมีช่วงอายุน้อย โดยใช้กับสัตว์ หรือสิ่งไม่มีชีวิตได้ด้วยเช่นกัน

 • In his youth, Fred was a good footballer. (ช่วงรุ่นๆ เฟร็ดเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดี)
 • You should spend your youth doing something for your parents too. (คุณควรจะใช้ช่วงวัยหนุ่มสาวของคุณทำอะไรเพื่อพ่อแม่ของคุณด้วย)
 • This company is still in its youth. (บริษัทนี้ยังถือว่าโตไม่เต็มที่ เปิดดำเนินการมาได้ไม่นาน)
 • There is a gang of youths in this district. (มีแก็งค์วัยรุ่นในย่านนี้)