Ring in the new year

Ring in the new year
Ring in the new year

Ring in the new year – ช่วงปีใหม่ บรรดาห้างร้านต่างออกข้อความประชาสัมพันธ์เพื่อชักจูงให้คนเข้ามาใช้บริการ สำนวนนี้พบบ่อยๆ ตามถ้อยคำประชาสัมพันธ์เหล่านั้น โดยสื่อถึงการกระทำกิจกรรมหรืออะไรสักอย่างเพื่อเป็นการฉลองปีใหม่ โดยเชื่อมโยงมาจากคติความเชื่อของทางคริสต์(และชาวพุทธด้วยเช่นกัน) ว่าการลั่นหรือตีระฆัง(ring the bell)ในช่วงโอกาสสำคัญ จะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปได้ แน่นอนวาระที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในคืนส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ที่ตามโบสถ์ต่างๆ จะค่อยตีระฆังดังกังวาลเป็นระยะเวลานานเพื่อส่งสัญญาณบอกการมาถึงของปีใหม่ตามความเชื่อดังกล่าว

มีสำนวน ‘ring out the old and ring in the new’ ที่สามารถใช้สื่อถึงบอกลาสิ่งเก่าและต้อนรับสิ่งใหม่อีกสำนวน(มีที่มาจากบทกวี In Memoriam ของ Lord Alfred Tennyson) และยังมีสำนวน ‘bring in the new year’ ด้วย ซึ่งมีความหมายคล้ายกัน

แต่น่าสนใจว่า สำนวน ‘ring a bell’ กลับมีความหมายว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทำให้เราระลึกหรือนึกถึงอีกสิ่งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้นึกออกได้อย่างเต็มที่ว่าสิ่งนั้นคืออะไร

ตัวอย่าง :

There are many ways to ring in the new year, such as partying with friends, dining with family and watching favorite movies at home. (มีวิธีฉลองปีใหม่ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเลี้ยงฉลองกับเพื่อน กินข้าวกับครอบครัว หรือดูหนังเรื่องโปรดที่บ้าน)

What do you do to ring in your birthday? (คุณทำอะไรเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดหรือ)

That melody rings a bell, but I cannot recall the name of the song. (ทำนองนั้นทำให้ฉันนึกถึงเพลงอะไรสักเพลง แต่ก็นึกไม่ออกว่าชื่อเพลงอะไร)