หมวดหมู่: ข่าวสาร-สถานสอนภาษาเอยูเอ

“เอยูเอ” ก้าวสู่ปีที่ 70 ชูความโดดเด่นด้านหลักสูตร AUA กุญแจที่เติมเต็มทุกความฝัน สู่ความสำเร็จ ตอกย้ำผู้นำตลาดสถานสอนภาษาอันดับ 1 ของไทย

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา หรือ “ [...] Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ”

ตัวแทนจากสถานสอนภาษาเอยูเอ โดย หม่อมหลวง ฐนิสา ชุมพล ผู [...] Read More

พิธีปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมครูเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาพิธีปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมครูเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา โดยความร่วมมือของ เทศบาลนครเชียงใหม่ -สถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย – สถานสอนภาษาเอยูเอ เชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นาย [...] Read More