สาขาจามจุรีสแควร์

 ตารางเรียน ปี 2563

เทอม 11

เทอม 1 / 2563

หลักสูตร 6 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  9 – 28 ธ.ค. 62 / 3 – 9 ม.ค. 63

เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:  11 ม.ค. – 2 ก.พ. 63
วันธรรมดา:           13 ม.ค. – 6 ก.พ. 63

หลักสูตร 2 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 2 / 2563

รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  20 ม.ค. – 13 ก.พ. 63

เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:  15 ก.พ. – 8 มี.ค. 63
วันธรรมดา:             17 ก.พ. – 12 มี.ค. 63

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 25 มี.ค. – 11 เม.ย. 62

เทอม 3 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  24 ก.พ. – 12 มี.ค. 63
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 14 มี.ค. – 5 เม.ย. 63
วันธรรมดา:           16 มี.ค. – 9 เม.ย. 63

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 4 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 5 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา:  

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา:  

เทอม 6 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 7 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 8 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 9 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 10 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 11 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

ตารางสอบวัดระดับ

เทอม 6 / 2563: หลักสูตร 4 สัปดาห์


อ. 16 มิ.ย. 63  เวลา 13.00 น.
ศ. 19 มิ.ย. 63  เวลา 13.00 น.
จ. 22 มิ.ย. 63  เวลา 13.00 น.
พ. 24 มิ.ย. 63  เวลา 13.00 น.
ศ. 26 มิ.ย. 63  เวลา 13.00 น.

ตารางเรียน หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง) และ หลักสูตร 4 สัปดาห์

ตาราง Conversation Time

 ติดต่อเรา

ที่อยู่

อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 21 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330

ติดต่อ

เบอร์โทร: 02 657 6411-7
แฟกซ์: 02 160 5267
Facebook: AUA Language Center Chamchuri Square
มีคำถามเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อเรา!

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 9.00 – 19.30
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 8.00 – 16.00
วันศุกร์ปิดทำการ

การเดินทาง

เอยูเอ สาขาจามจุรีสแควร์ ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า MRT สามย่าน และอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง รถประจำทางที่สามารโดยสารได้คือสาย 4, 21, 508, 141, 45, 46, 47, 50, 67 และ 93  และสามารถจอดรถได้ที่อาคารจุรีสแควร์ (จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไป 20 บาท/ชั่วโมง)

THAI LANGUAGE STUDY

AUA Chamchuri Square features the home office of our Thai Language Programs. At this branch you can learn Thai in one of our five classrooms with our experienced, talented instructors. For more information, visit the AUA Thai website. To register, click here.

สถานศึกษาใกล้เคียง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Facebook

 ติดต่อสาขา

แผนที่