สาขาจามจุรีสแควร์

 ตารางเรียน ปี 2562

เทอม 1 / 2562

หลักสูตร 6 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 2 – 10 ม.ค. 62

เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 12 ม.ค. – 17 ก.พ. 62
วันธรรมดา:           14 ม.ค. – 21 ก.พ. 62

หลักสูตร 3 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 21 ม.ค.- 2 ก.พ. 62
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 4 – 21 ก.พ. 62

เทอม 2 / 2562

รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 4 – 28 ก.พ. 62

เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 2 มี.ค. – 7 เม.ย. 62
วันธรรมดา:           4 มี.ค. – 11 เม.ย. 62

หลักสูตร 3 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 4 – 28 ก.พ. 62
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 4 มี.ค. – 21 มี.ค. 62

หลักสูตร 3 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 11 มี.ค.- 24 มี.ค. 62
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 25 มี.ค. – 11 เม.ย. 62

เทอม 3 / 2562

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 28 มี.ค. – 25 เม.ย. 62
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 27 เม.ย. – 19 พ.ค. 62
วันธรรมดา:           29 เม.ย. – 23 พ.ค. 62

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 28 มี.ค. – 25 เม.ย. 62
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 29 เม.ย. – 9 พ.ค. 62

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 1 พ.ค. – 11 พ.ค. 62
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 13 พ.ค. – 23 พ.ค. 62

เทอม 4 / 2562

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 1 พ.ค. – 23 พ.ค. 62
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 25 พ.ค. – 16 มิ.ย. 62
วันธรรมดา:           27 พ.ค. – 20 มิ.ย. 62

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 1 พ.ค. – 23 พ.ค. 62
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 27 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 29 พ.ค. – 10 มิ.ย. 62
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 10 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 62

เทอม 5 / 2562

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 29 พ.ค. – 20 มิ.ย. 62
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 22 มิ.ย. – 14 ก.ค. 62
วันธรรมดา:           24 มิ.ย. – 18 ก.ค. 62

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 29 พ.ค. – 20 มิ.ย. 62
เปิดเรียน
วันธรรมดา:           24 มิ.ย. – 4 ก.ค. 62

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 26 มิ.ย. – 6 ก.ค. 62
เปิดเรียน
วันธรรมดา:           8 ก.ค. – 18 ก.ค. 62

เทอม 6 / 2562

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 26 มิ.ย. – 25 ก.ค. 62
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 27 ก.ค. – 18 ส.ค. 62
วันธรรมดา:           29 ก.ค. – 22 ส.ค. 62

เทอม 7 / 2562

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 31 ก.ค. – 22 ส.ค. 62
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 24 ส.ค. – 15 ก.ย. 62
วันธรรมดา:           26 ส.ค. – 19 ก.ย. 62

เทอม 8 / 2562

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 28 ส.ค. – 26 ก.ย. 62
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 28 ก.ย. – 20 ต.ค. 62
วันธรรมดา:           30 ก.ย. – 24 ต.ค. 62

เทอม 9 / 2562

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 2 ต.ค. – 24 ต.ค. 62
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 26 ต.ค. – 17 พ.ย. 62
วันธรรมดา:           28 ต.ค. – 21 พ.ย. 62

เทอม 10 / 2562

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 30 ต.ค. – 21 พ.ย. 62
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 23 พ.ย. – 15 ธ.ค. 62
วันธรรมดา:           25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 62

ตารางสอบวัดระดับ

เทอม 8 / 2562: หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)

พฤ. 10 ต.ค. 62  เวลา 13.00 น. และ 18.30 น.
ส. 12 ต.ค. 62  เวลา 13.00 น.

เทอม 9 / 2562: หลักสูตร 4 สัปดาห์

จ. 14 ต.ค. 62  เวลา 13.00 น. และ 18.30 น.
พฤ. 17 ต.ค. 62  เวลา 13.00 น. และ 18.30 น.
ส. 19 ต.ค. 62  เวลา 13.00 น.
จ. 21 ต.ค. 62 เวลา 15.00 น. และ 18.30 น.
พ. 23 ต.ค. 62 เวลา 13.00 น.
ศ. 25 ต.ค. 62 เวลา 13.00 น.
ส. 26 ต.ค. 62 เวลา 13.00 น.

ตารางเรียน หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง) และ หลักสูตร 4 สัปดาห์

Clubs and Workshops

ตาราง Conversation Time

 ติดต่อเรา

ที่อยู่

อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 21 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330

ติดต่อ

เบอร์โทร: 02 657 6411-7
แฟกซ์: 02 160 5267
Facebook: AUA Language Center Chamchuri Square
มีคำถามเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อเรา!

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 9.00 – 19.30
วันศุกร์ 9.00 – 17.30
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 8.00 – 16.00

การเดินทาง

เอยูเอ สาขาจามจุรีสแควร์ ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า MRT สามย่าน และอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง รถประจำทางที่สามารโดยสารได้คือสาย 4, 21, 508, 141, 45, 46, 47, 50, 67 และ 93  และสามารถจอดรถได้ที่อาคารจุรีสแควร์ (จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไป 20 บาท/ชั่วโมง)

THAI LANGUAGE STUDY

AUA Chamchuri Square features the home office of our Thai Language Programs. At this branch you can learn Thai in one of our five classrooms with our experienced, talented instructors. For more information, visit the AUA Thai website. To register, click here.

สถานศึกษาใกล้เคียง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Facebook

 ติดต่อสาขา

แผนที่