ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดฟรี Ebook – Effective English Writing for Academic Success

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดฟรี Ebook – Effective English Writing for Academic Success
ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดฟรี Ebook – Effective English Writing for Academic Success

เหตุผลที่คุณควรอ่าน ebook ``Office Talk``

เตรียมตัวสู่การศึกษาระดับสากลในมหาวิทยาลัยนานาชาติด้วยคู่มือรวบรวมเทคนิคสำหรับการเขียนเชิงวิชาการ

  • เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของการเขียนเชิงวิชาการ
  • เข้าใจประเภทต่าง ๆ ของการเขียนเชิงวิชาการ
  • เผยเทคนิคในการหลีกเลี่ยงอาชญากรรมทางวิชาการ

ปจจุบันนี้ โลกได้รับอิทธพลอย่างมากจากเทรนด์ globalization ในทุกภาคส่วนรวมถึงภาคการศึกษา ส่งผลให้การรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงผล งานวิจัยที่ได้จัดทำขึ้นนั้นแพร่หลายไปทั่วโลก

สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนให้เทียบเท่าระดับทักษะสากล เพื่อเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับ นานาชาติ เรียนต่อในต่างประเทศ หรือทำงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่านควรเข้าใจวิธีการคิดและเรียบเรียงที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก

Ebook เล่มนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้และฝึกทักษะการ เขียนดังกล่าว เริ่มจากการกล่าวถึง features หรือลักษณะ เฉพาะของ academic writing ไปจนถึงการเขียนประเภทต่าง ๆ และท่านจะได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่า plagiarism ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมทางวิชาการ และวิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ Ebook เล่มนี้ยังมีเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับ Paragraph Writing 101: ที่ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการเรียบเรียงความคิดและการ เขียนย่อหน้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง ebook

คอร์สเรียน English for Business ของ AUA

ดูรายละเอียดคอร์สเรียน