ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดฟรี Ebook – Office Talk

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดฟรี Ebook – Office Talk
ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดฟรี Ebook – Office Talk

เหตุผลที่คุณควรอ่าน ebook ``Office Talk``

  • ฝึกบทสทนาภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน
  • ตัวอย่างประโยคที่ใช้ได้จริง
  • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง

การสื่อสารในสถานที่ทำงานมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความร่วมมือ โดยเฉพาะสถานที่ทำงานที่ มีเพื่อนร่วมงานหลากหลายเชื้อชาติและภาษา การสื่อสารภาษาอังกฤษ ในที่ทำงานนับเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้คนในทีมหรือที่ทำงานร่วมกัน สามารถสื่อสารกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ “Office talk” ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นคู่มือที่ครอบคลุมทั้งการให้คำ ทักทาย การเปิดประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การให้ฟีดแบคเกี่ยวกับงาน การชวนไปทานอาหารกลางวันและช่วงเลิกงาน

“Office talk” เป็นหนังสือที่จะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารในสถาน ที่ทำงาน ให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารกับเพื่อนร่วม งานของคุณได้อย่างสนุก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง ebook

คอร์สเรียน English for Business ของ AUA

ดูรายละเอียดคอร์สเรียน