Jack-o’-lantern

Jack-o’-lantern
Jack-o’-lantern

Jack-O’-Lantern – นับหลายร้อยปีแล้วที่ชาวไอริชแกะสลักพืชผักจำพวกหัวให้เป็นรูปคล้ายกะโหลกคน และวางเทียนข้างใน โดยวางหน้าบ้านในคืนวันฮาโลวีน ซึ่งตรงกันวันที่ 31 ตุลาคม แต่เดิมมักใช้หัวผักกาดเทอร์นิพ บีทรูท หรือมันฝรั่ง เพราะในไอร์แลนด์แต่เดิมไม่มีฟักทอง เพิ่งเริ่มใช้ฟักทองหลังชาวไอริชอพยพมาสหรัฐอเมริกาในต้นศตวรรษที่ 19 เพราะใหญ่และแกะง่ายกว่า โดยเชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าวิญญาณของ Stingy Jack ที่คอยเร่ร่อนในยมโลก(ทั้งสวรรค์และนรกไม่รับเข้า)ไม่ให้มารังควานได้ ส่วนคำ Halloween ซึ่งเป็นชื่อเทศกาลนี้นั้น มาจากคำว่า All Hallow’s Eve ที่หมายถึงค่ำคืนการเฉลิมฉลองก่อนวัน All Saints’ Day ของการสมโภชนักบุญทั้งหลายของคริสตศานิกชน