OET Testimonials

OET Testimonials

Testimonial ดร. ชนม์ชาญ เยาวละออง

“ผมขอแนะนำ OET preparation course ของสถาบันสอนภาษา AUA Language Center สำหรับบุคลากรในสาขาอาชีพแพทย์และพยาบาลที่จะสมัครงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ AUA ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ไม่เกินความสามารถครับ” ดร. ชนม์ชาญ เยาวละออง สมัครสอบ OET exam: https://ww ...
อ่านต่อ
OET Testimonials

Testimonial คุณหมอเจนวิทย์ พัฒนยินดี

"คุณหมอเจนวิทย์ พัฒนยินดี บอกเล่าถึงความประทับใจที่ได้มาสอบ OET กับทาง AUA Language Center" ...
อ่านต่อ