OET Testimonials

OET Testimonials

AUA’s Student testimonial คุณปวีณา พานิชชัยกุล

คำบอกเล่าจากศิษย์เก่าของเอยูเอ : เอยูเอ คือที่ ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน จากที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยจนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ครูผู้สอนน่ารัก ใจดีและให้ความเป็นกันเอง ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนและทีมงานเอยูเอทุกท่านค่ ...
อ่านต่อ
OET Testimonials

AUA’s Student testimonial คุณเสาวณีย์ สายบัว (ลี)

คำบอกเล่าจากศิษย์เก่าเอยูเอ : เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ดิฉันเลือก เอยูเอ สถาบันสอนภาษาที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมือนครอบครัวค่ะ ประมาณปี 2001 จากคนที่ไม่กล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติ ในบางครั้งเข้าใจว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรแต่ไม่สามารโต้ ...
อ่านต่อ
OET Testimonials

AUA’s Student testimonial คุณณภัทร กุลดารัมย์ (กบ)

คำบอกเล่าจากศิษย์เก่าเอยูเอ : ความพยายาม ไม่เคยทำร้ายใคร ฉันตัดสินใจถูก ที่เดินเข้าไปที่เอยูเอเมื่อ 3 ปีที่แล้ว จากจุดเริ่มต้นของคนที่ท่อง A-Z ไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง เขียนไม่ได้ อ่านไม่ออก AUA ทำให้รู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และทำให้ภาษาอังกฤ ...
อ่านต่อ
OET Testimonials

Testimonial พญ.ณัฐวรัตน์ งามสม

สมัครสอบ OET exam: https://www.occupationalenglishtest.org/ สอบถามข้อมูลคอร์สเรียนเตรียมสอบ OET Exam ติดต่อได้ที่อีเมล์ : [email protected] ...
อ่านต่อ
OET Testimonials

Testimonial ดร. ชนม์ชาญ เยาวละออง

“ผมขอแนะนำ OET preparation course ของสถาบันสอนภาษา AUA Language Center สำหรับบุคลากรในสาขาอาชีพแพทย์และพยาบาลที่จะสมัครงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ AUA ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ไม่เกินความสามารถครับ” ดร. ชนม์ชาญ เยาวละออง สมัครสอบ OET exam: https://ww ...
อ่านต่อ
OET Testimonials

Testimonial คุณหมอเจนวิทย์ พัฒนยินดี

"คุณหมอเจนวิทย์ พัฒนยินดี บอกเล่าถึงความประทับใจที่ได้มาสอบ OET กับทาง AUA Language Center" ...
อ่านต่อ