Phrases with UNDER

Phrases with UNDER
Phrases with UNDER

Phrases with UNDER – คำ ‘under’ นับเป็นบุพบท (preposition) พื้นฐานคำหนึ่งที่ใช้กันมาก แต่ด้วยความหมายที่สื่อถึงตำแหน่งที่อยู่’ข้างใต้’หรือ’ภายใต้’ของคำนี้ ยังนำไปสร้างสำนวนเฉพาะได้อย่างมากมายในแต่ละวงการ ลองดูสามตัวอย่างนี้กันค่ะ ซึ่งใช้กันในแวดวงดนตรี(under the baton) การประมูล(under the hammer) และการแสดง(under the spotlight)

Phrases with UNDER

Under the baton – คำ baton ที่มีรากจากภาษาฝรั่งเศสคำนี้ หมายถึงไม้ขนาดสั้นพอมือที่วาทยกรในวงดนตรี มักจะเป็นวงแนวคลาสสิก(classical music orchestra) หรือวงนักร้องประสานเสียง(choir) ใช้กำกับการบรรเลงของสมาชิกในวงที่มีจำนวนมากให้เกิดการประสานเสียงอย่างเหมาะสม เรามักพบสำนวนนี้ในสูจิบัตรการแสดงดนตรี แผ่นปกCDเพลงคลาสสิก รวมถึงการประกาศรายละเอียดบทเพลงตามรายการวิทยุโทรทัศน์ว่าใครเป็นวาทยากร โดยใช้สำนวน This music is under the baton of … แล้วตามด้วยชื่อของวาทยกรคนนั้นๆ
Baton ยังมีได้อีกหลายความหมายนอกจากใช้ในทางดนตรี ยังหมายถึงไม้วิ่งผลัดในกีฬากรีฑา ไม้กระบองที่ตำรวจหรือผู้รักษาความปลอดภัยใช้ รวมถึงไม้คฑาในวงโยธวาทิตด้วย
นอกจากนี้ยังมีสำนวนของ‘baton’ที่น่าสนใจอีก ได้แก่ ‘hand over the baton’ กับ ‘pass the baton’(สองสำนวนนี้หมายถึงส่งต่อหรือมอบหมายความรับผิดชอบ) และ ‘pick up the baton’(เข้ามารับผิดชอบภาระกิจ)
ตัวอย่าง :
• That violinist just launched his latest record under the baton of a leading German conductor. (นักไวโอลินคนนั้นเพิ่งออกผลงานบันทึกเสียงภายใต้การกำกับของวาทยกรชั้นนำขาวเยอรมัน)
• The debut performance of this piano concerto will be in Bangkok next month, under the baton of John Peter. (การแสดงรอบปฐมฤกษ์ของงานประพันธ์เปียโนคอนแซร์โตชิ้นนี้จะจัดในกรุงเทพเดือนหน้า ภายใต้การควบคุมวงของจอห์น ปีเตอร์)
• The retired department head has passed the baton to me. (หัวหน้าแผนกที่เกษียณไปได้ส่งมอบหน้าที่รับผิดชอบให้ฉัน)
• The police struck the protesters with their batons. (ตำรวจได้ใช้ไม้กระบองตีเหล่าผู้ประท้วง)

Phrases with UNDER

Under the hammer – เป็นสำนวนที่มาจากกิจกรรมการประมูล ซึ่งมีค้อน (hammer) เป็นอุปกรณ์หลักในการเคาะเพื่อส่งสัญญาณว่าราคาที่เสนอซื้อครั้งนั้นเป็นราคาท้ายสุด ชนะประมูล และได้สินค้ารายการนั้นไป (ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุโบราณ งานศิลปะ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ) โดยมักใช้ไปในรูปวลี to come หรือ to go under the hammer ทั้งนี้ ‘under the hammer’ แปลว่า ถูกนำไปประมูลขาย
ตัวอย่าง :
• This painting from the 19th century is scheduled to go under the hammer next week. (จิตกรรมศตวรรษที่19ชิ้นนี้ถูกกำหนดให้เข้าสู่การประมูลสัปดาห์หน้า)
• Renoir’s final series of prints came under the hammer at our auction yesterday. (ภาพพิมพ์ชุดสุดท้ายของเรอนัวร์ได้ถูกเคาะขายไปแล้วที่งานประมูลของบริษัทเราเมื่อวาน)
• To cover the debt, your estate will have to go under the hammer. (อสังหาริมทรัพย์ของคุณจะถูกนำไปประมูลเพื่อชดใช้หนี้สิน)

Phrases with UNDER

Under the spotlight – ที่มาจากแวดวงการแสดงเวทีที่มีไฟสปอตไลท์ที่สว่างจ้าใช้ ตามรูปศัพท์หมายถึงการที่ได้อยู่กลางวงแสงไฟเห็นได้ชัด แต่ถูกนำมาใช้อย่างมีความหมายขยาย สื่อการที่ศิลปินนักแสดงได้รับความสนใจจับจ้องจากสื่อและสาธารณะชนเป็นพิเศษ เป็นศูนย์กลางของความสนใจ จนอาจถึงขั้นตรวจสอบพฤติกรรมหรือความเคลื่อนไหว ทั้งนี้ยังรวมถึงหัวข้อหรือประเด็นต่างๆ ที่สังคมกำลังสนใจ
อาจพบในรูป ‘in the spotlight’ หรือ ‘under/in the limelight’ ที่เป็นชื่อของโคมไฟเวทีแบบโบราณก็ได้
นอกจากนี้ ยังมีสำนวน ‘turn the spotlight on something’ และ ‘brings it into the spotlight’ ที่แปลว่าทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตกอยู่ในความสนใจอีกด้วย
ตัวอย่าง :
• The scandal of the two idols’ love affair has been under the spotlight for over three weeks. (ข่าวฉาวเกี่ยวกับสัมพันธ์รักของสองไอดอลได้ตกอยู่ในความสนใจมานานกว่าสามสัปดาห์)
• The multiple deaths have put the new global disease under the spotlight. (การตายที่เพิ่มจำนวนเรื่อยๆ ได้ทำให้โรคใหม่ของโลกเป็นที่สนใจ)
• That investigative report puts the issue of corruption under the spotlight. (รายงานสืบสวนสอบสวนชิ้นนั้นได้ทำให้ประเด็นเรื่องคอร์รัปชั่นเป็นที่สนใจ)