มาเตรียมสอบ IELTS ทั้ง 4 พาร์ทให้พร้อมพิชิตคะแนนสูงสุด

มาเตรียมสอบ IELTS ทั้ง 4 พาร์ทให้พร้อมพิชิตคะแนนสูงสุด

มาเตรียมสอบ IELTS ทั้ง 4 พาร์ทให้พร้อมพิชิตคะแนนสูงสุด

IELTS หรือ Interantional English Language Testing System เป็นหนึ่งในรูปแบบการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่หลายคนรู้จักหรือเคยได้ยินมาบ้างแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ และผู้ที่ต้องการใช้คะแนนสอบเพื่อเข้าทำงานในบริษัทหรือองค์กรชั้นนำต่างๆ

 

เพราะการสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั่วโลกกว่า 10,000 แห่ง ในมากกว่า 140 ประเทศ ทั้งบริษัทเอกชน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย ไปจนถึงหน่วยงานราชการ กล่าวได้ว่า IELTS ไม่ได้เป็นแค่การวัดระดับภาษาอังกฤษธรรมดาๆ ทั่วไป แต่ผู้สอบต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อให้พร้อมสำหรับการทดสอบทุกทักษะภาษาอังกฤษ

 

แล้วจะต้องเตรียมสอบ IELTS อย่างไรบ้าง? แต่ละ Part ต้องเตรียมพร้อมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า? มาเตรียมตัวให้พร้อมพิชิตคะแนน IELTS กันในบทความนี้เลย!

 

รู้จักการสอบ IELTS

มาเตรียมสอบ IELTS ทั้ง 4 พาร์ทให้พร้อมพิชิตคะแนนสูงสุด

เพื่อจะได้เริ่มต้นเตรียมสอบ IELTS อย่างถูกทาง ก่อนอื่นมาดูกันว่า IELTS นั้นมีรายละเอียดอะไรบ้าง อันดับแรกการสอบ IELTS จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ Writing, Listen, Reading และ Speaking ซึ่งการเตรียมสอบ IELTS 4 Parts นี้ให้พร้อมทุกด้านถือว่าสำคัญมาก เพราะแต่ละพาร์ทจะถูกนับเป็นคะแนนย่อย ที่จะถูกคำนวณเป็นคะแนนรวมของ IELTS ที่เรียกว่า “Overall Band Score” นั่นเอง ซึ่งจะมีตั้งแต่ 1 ถึง 9 เป็นคะแนนสูงสุด

 

โดยการสอบ IELTS นั้นแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ

 

 

 • IELTS Academic

 

คือ ข้อสอบที่ออกแบบมาเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีหรือปริญญาโทต่อในต่างประเทศ หรือผู้ที่มีแผนจะทำอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ อาทิ ครู แพทย์ พยาบาล หรือทนาย เป็นต้น ซึ่งตัวข้อสอบจะมีเนื้อหาที่เน้นด้านวิชาการ มีบทความยาวๆ และซับซ้อนให้อ่านในพาร์ท Reading หรือในส่วน Writing ผู้สอบก็อาจต้องเขียนอธิบายกราฟหรือเขียนบรรยายในรูปแบบทางการ

 

 • IELTS General Training

 

การสอบ IELTS General Training เป็นข้อสอบวัดความรู้ทั่วไป ออกแบบมาเพื่อทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน มีระดับความยากน้อยกว่า IELTS Academic เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนฝึกอบรมวิชาชีพ ย้ายถิ่นฐาน หรือไปทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

 

ดังนั้น จำเป็นต้องรู้ก่อนว่าว่าจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการสอบ IELTS คืออะไร และต้องไม่ลืมที่จะเลือกเตรียมสอบ IELTS ให้ถูกประเภทด้วย ทั้งนี้ก็สามารถตรวจสอบกับหน่วยงานหรือองค์ที่ต้องการสมัครให้ดีว่าต้องใช้คะแนนแบบไหน

 

เตรียมสอบ IELTS 4 Parts ต้องรู้อะไรบ้าง?

มาเตรียมสอบ IELTS ทั้ง 4 พาร์ทให้พร้อมพิชิตคะแนนสูงสุด

ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแบบ Academic หรือ General Training ก็จำเป็นต้องเตรียมสอบให้ดี เสริมทักษะทั้ง 4 ด้านให้พร้อม เพื่อที่จะทำคะแนนให้ได้สูงสุด ในการเตรียมสอบ IELTS 4 Parts ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง มาดูกัน!

 

 

 • การเขียน (Writing)

 

ในการสอบ IELTS  พาร์ทการเขียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 Task ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที สำหรับ Task ที่ 1 นั้นจะให้ผู้สอบเขียนบรรยายกราฟ แผ่นภูมิ หรือแผนภาพ ส่วน Task ที่ 2 จะเป็นรูปแบบ Answer Question หรือการเขียนตอบคำถามตามโจทย์ที่ข้อสอบกำหนดมาให้ โดยอาจเป็นทั้งรูปแบบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือให้อภิปรายทั้งสองมุมแล้วแสดงความเห็น แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้น

ในการเตรียมสอบพาร์ทนี้ จะต้องเรียนรู้คำศัพท์ให้มาก ฝึกใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษา และที่สำคัญจะต้องเลือกใช้คำเชื่อมให้เหมาะสม ไม่ซ้ำกันมากจนเกินไป เพื่อให้บทความอ่านได้อย่างลื่นไหล สอดคล้องกัน

 

 

 • การฟัง (Listening)

 

สำหรับการฟังนั้น IELTS จะแบ่งข้อสอบออกเป็น 4 Sections แต่ละส่วนจะมี 10 ข้อ (ทั้งหมด 40 ข้อ) ใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที โดยจะมีบทสนทนาในรูปแบบต่างๆ มาให้ฟัง ตั้งแต่การพูดคุยในชีวิตประจำวันไปจนถึงเนื้อหาเชิงวิชาการ ซึ่งรูปแบบคำถามในพาร์ทนี้ก็มีทั้งแบบ Multiple Choice, Matching, Sentence Completion, Completing Information/Labeling และ Short-Answer Questions

 

 

 • การอ่าน (Reading)

 

การทดสอบการอ่านของข้อสอบ IELTS นั้นจะมาในรูปแบบของบทความที่มีหัวข้อหลากหลาย ตั้งแต่เรื่องวิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยว ธรรมชาติ เศรษฐกิจ และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการวัดระดับทักษะการอ่านในด้านต่างๆ อาทิ การอ่านเพื่อหาแก่นของเรื่อง การอ่านจับใจความ หรือการอ่านเพื่อหาข้อมูล เป็นต้น อีกทั้งโจทย์ทั้ง 40 ข้อ ที่มีเวลาให้ 60 นาทีนั้นจะมีรูปแบบที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น Fill-In, Multiple Choice, True/False/Not Given, Matching, Sentence Completion และ Short-Answer Questions

 

 

 • การพูด (Speaking)

 

ในส่วนของการพูดนี้ ผู้สอบจะถูกทดสอบโดยกรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา โดยจะแบ่งออกเป็น 3 พาร์ทต่อเนื่องกัน คือ Introduction and interview เป็นการถามให้ผู้สอบแนะนำตัว พูดถึงเรื่องส่วนตัว และเรื่องทั่วๆ ไป ต่อด้วย Long Turn ที่ผู้สอบจะได้รับการ์ดคำถามที่มีหัวข้อกำหนดมาให้ มีเวลาเตรียมตัว 1 นาที และต้องพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้มาเป็นเวลา 2 นาที และจบด้วยการ Discuss ที่กรรมการจะสอบถามเพิ่มเติมจากพาร์ทก่อนหน้า โดยอาจจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับไอเดีย ความคิดเห็น เพื่อทดสอบการพูดในเชิงนามธรรมมากขึ้นและตอบคำถามในเชิงลึก

 

ในการเตรียมสอบ IELTS นั้น พูดได้เลยว่าผู้สอบต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด ฝึกฝนทักษะต่างๆ เช่นการ Skimming และ Scanning เติมความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับ Grammar การท่องศัพท์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคลัง Vocabulary รวมไปถึงการลองทดสอบ Mock Test คือ ทดลองสอบเสมือนสอบจริงๆ เพื่อประเมินความสามารถของตัวเอง เพื่อให้รู้จุดแข็งและจุดด้อยของตัวเอง ก็จะสามารถวางแผนเตรียมตัวในการสอบจริงได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับใครที่กำลังเตรียมสอบ IELTS แต่ยังไม่มั่นใจหรือต้องการเรียนเพิ่มเติม หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS จาก AUA สามารถช่วยได้!

 

แนะนำเตรียมสอบ IELTS ด้วยหลักสูตรจาก AUA LANGUAGE CENTER

สำหรับใครที่กำลังเตรียมสอบ IELTS อยู่ แต่ยังไม่มั่นใจในบางพาร์ท หรือต้องการเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ สามารถปรึกษาเอยูเอได้เลย เพราะเรามีคอร์ส IELTS Preparation ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพิชิตคะแนนสอบ IELTS ตามที่ต้องการได้ ด้วยเนื้อหาการเรียนแบบเข้มข้น เน้นทุกทักษะที่ต้องสอบ พร้อมเสริมเทคนิคต่างๆ ให้อีกด้วย

 

รายละเอียด IELTS Preparation Course

 • ฝึกทักษะสำคัญในการสอบ ทั้ง Listening Speaking Reading และ Writing รวมไปถึงช่วยฝึกแกรมม่าและคำศัพท์ พร้อมให้ผู้เรียนฝึกทำข้อสอบ IELTS ของแท้อีก 4 ชุด
 • โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งระดับพื้นฐานเริ่มต้นที่ CEFR A2 ต่อด้วย CEFR B1 คะแนนเป้าหมาย IELTS Overall Band 5.5, CEFR B2 คะแนนเป้าหมาย IELTS Overall Band 6.5 และระดับสุดท้ายคือ CEFR C1 คะแนนเป้าหมาย IELTS Overall Band 7.5

 

 • รูปแบบในการเรียน เป็นการสอนสด โดยครูต่างชาติจากเอยูเอผ่านโปรแกรม Zoom
 • จำนวนชั่วโมงเรียน ใช้เวลาเรียน 90 ชั่วโมงภายใน 18 สัปดาห์ แบ่งเป็น 3 พาร์ท พาร์ทละ 30 ชั่วโมง

 

 • ความถี่ในการเรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที

 

 • คุณสมบัติของผู้เรียน ต้องมีผลสอบวัดระดับ CEFR อยู่ในระดับ A2 ขึ้นไป

 

 

โดยก่อนเริ่มคอร์ส เอยูเอจะทำการสอบวัดระดับด้วย AUA-Oxford Placement Test และสัมภาษณ์ในกรณีที่จำเป็น

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: www.auathailand.org/courses/vista-ielts-prep-th/

 

เกี่ยวกับ AUA LANGUAGE CENTER

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA LANGUAGE CENTER) เปิดการเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตร ใน 8 สาขาทั่วประเทศไทย มุ่งมั่นมอบโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเสริมทักษะพื้นฐาน เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง เรียนเพื่อสอบ IELTS หรือจะเป็นวัยทำงานที่ต้องการเปิดโอกาสด้านอาชีพหรือยกระดับภาษาอังกฤษในการทำงาน เรามีหลักสูตรมากมาย เปิดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน (Onsite) และออนไลน์ (Online) ภายใต้มาตรฐานการสอนและบุคลากรที่มีคุณภาพ มอบแนวทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย ยืดหยุ่น พร้อมต่อยอดและใช้งานได้จริง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.auathailand.org 

 

หากสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก AUA LANGUAGE CENTER หรือมีคำถามเพิ่ม สามารถติดต่อได้ทาง

เว็บไซต์: www.auathailand.org/contactus

โทร: 02-114-7625

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทางสถานสอนภาษา เอยูเอ ตามช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 

Facebook: AUA Language Center

Instagram: aualanguagecenter

LINE OA: @aualc