คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ติวสอบ IELTS ออนไลน์

คอร์สเตรียมสอบ IELTS ออนไลน์ - AUA

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมสอบ IELTS

  การสอบ IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 11,000 แห่ง จากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา และประเทศนิวซีแลนด์ ข้อสอบจึงถูกออกแบบมาให้ประเมินทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรอบด้าน ซึ่งคะแนนสอบสามารถใช้ได้ทั้งการสมัครเข้าศึกษาต่อ การเข้าทำงาน และการขอย้ายถิ่นฐาน

  เมื่อคะแนนสอบ IELTS เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อเป็นใบเบิกทางเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำหลายแห่ง หลายคนจึงให้ความสำคัญกับการติวสอบ IELTS มากเป็นพิเศษ ซึ่งนอกจากการอ่านหนังสือและฝึกทำข้อสอบเก่าด้วยตัวเองแล้ว คอร์สเตรียมสอบ IELTS ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้คุณพิชิตคะแนนสอบได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

  ที่ AUA Language Center เราออกแบบคอร์สเรียนเตรียมสอบ IELTS ออนไลน์ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น เน้นทุกทักษะ เสริมทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้สามารถทำคะแนนได้ตามที่ต้องการ พร้อมให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการเรียนและทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสอบโดยทีมงานมืออาชีพ โดยทักษะสำคัญที่จำเป็นในการสอบ IELTS ได้แก่

  • ทักษะการพูด (Speaking)
  • ทักษะการเขียน (Writing)
  • ทักษะการอ่าน (Reading)
  • ทักษะการฟัง (Listening)

  แต่นอกจากทั้ง 4 ทักษะข้างต้นแล้ว คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสอบ IELTS ของ AUA ยังครอบคลุมทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Grammar and Vocabulary และการฝึกทักษะสำคัญในการเรียนต่างประเทศหรือ Academic Study Skills โดยคุณจะได้เรียนรู้กับครูผู้สอนซึ่งเป็นเจ้าของภาษา รวมถึงได้ฝึกทำข้อสอบ IELTS ของแท้อีก 4 ชุด เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงด้วย

  โครงสร้างหลักสูตร

  คอร์สเตรียมสอบ IELTS ของเรา แบ่งออกเป็น 4 ระดับ แต่ละระดับ มีทั้งหมด 3 พาร์ท ดังนี้

  • ระดับพื้นฐาน เริ่มต้นที่ CEFR A2
  • ระดับ 1 เริ่มต้นที่ CEFR B1 คะแนนเป้าหมาย IELTS Overall Band 5.5
  • ระดับ 2 เริ่มต้นที่ CEFR B2 คะแนนเป้าหมาย IELTS Overall Band 6.5
  • ระดับ 3 เริ่มต้นที่ CEFR C1 คะแนนเป้าหมาย IELTS Overall Band 7.5

  รูปแบบการเรียนการสอน

  เป็นการสอนสดโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาผ่านโปรแกรม Zoom

  จำนวนชั่วโมงเรียน

  แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 90 ชั่วโมง ภายใน 18 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 3 พาร์ท พาร์ทละ 30 ชม. และใช้เวลา 6 สัปดาห์ ในการเรียนจบ 1 พาร์ท

  ความถี่ในการเรียน

  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง

  คุณสมบัติของผู้เรียน

  นักเรียนที่มีผลสอบวัดระดับ CEFR อยู่ในระดับ A2 ขึ้นไป และก่อนเรียนจะมีการสอบวัดระดับ AUA-Oxford Placement test ด้วย (และ Interview ในกรณีที่จำเป็น)