คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของเอยูเอ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณสื่อสารได้จริง สอนโดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษกับเอยูเอ

หลักสูตรมาตรฐาน CEFR Level ที่ใช้กันทั่วโลก

สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

เรียนแล้วสื่อสารได้จริง

สถานสอนภาษาเอยูเอ เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

กว่า 70 ปี สถานสอนภาษา เอยูเอ ได้ผลจริงแค่ไหน พิสูจน์ได้จากผู้เรียนนับล้าน

คอรส์เรียนภาษาอังกฤษของเอยูเอ

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคม

นักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

คอรส์เรียนภาษาอังกฤษของเอยูเอ

ปี พ.ศ.

2495

จุดเริ่มต้น สถานสอนภาษา เอยูเอ    สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกัน ร่วมจัดตั้งสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) ณ วังสราญรมย์ เพื่อ “ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนชาวไทยกับชาวอเมริกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยสอนภาษาขนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศทั้งสอง” ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผู้บริหารและครูสอนภาษาอังกฤษจากสหรัฐอเมริกามาดำเนินการโครงการนี้ ทำคนไทยได้มีโอกาสเรียนอังกฤษครูต่างชาติมากขึ้น

ปี พ.ศ.

2505

เมื่อมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ได้ย้ายมาเช่าที่ดินของสำนักงานพระคลังข้างที่ ที่ถนนราชดำริ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5.75 ล้านบาท สร้างอาคารเรียน การสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ และก่อตั้งสโมสรของสมาคมฯ ณ ถนนราชดำริซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2505

ปี พ.ศ.

2565

เป็นปีที่ 70 ของการดำเนินงานของสถานสอนภาษาเอยูเอ เพื่อเสริมสร้างรากฐานภาษาอังกฤษให้กับสังคมไทย พิสูจน์ได้จากผู้เรียนอังกฤษ กับสถานสอนภาษาเอยูเอนับล้านคน

1,845,571 คน

(จำนวนนักเรียนตั้งแต่ปี 2495-2565)

Special Promotion

คอรส์เรียนภาษาอังกฤษของเอยูเอ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษหรือโปรโมชัน

เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษและโปรโมชันพิเศษ คุณสามารถกรอกฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ฟรี