บทความ

บทความ

Discussing Lifetimes

Discussing Lifetimes – ‘ชั่วชีวิต’ หรือ ‘ตลอดชีวิต’ เป็นสำนวนเพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมิติทางเวลากับการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ อาจจะพูดด้วยฐานของความเป็นจริงหรืออิงความรู้สึกก็ได้ ปรากฏในภาษาต่างๆ รวมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่มักพบบ่อยๆ ...
อ่านต่อ