บทความ

บทความ

CV, resumé & portfolio

พอใกล้ฤดูกาลของการสำเร็จการศึกษา สิ่งที่ว่าที่บัณฑิตใหม่ต้องเรียนรู้ คือการเตรียมเอกสารสำหรับสมัครงาน หรือแม้แต่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ...
อ่านต่อ
บทความ

On Labor Day

รับวันแรงงาน 1 พฤษภาคม ด้วยการเรียนศัพท์สำนวนที่เกี่ยวกับคำ labor (หรือ labour แบบ British English) และ skill กันค่ะ ...
อ่านต่อ
บทความ

Many …

เบื่อกันไหมกับคำนี้ เพราะความหมายว่า ‘มากมาย’ หรือ ‘จำนวนมาก’ ของคำนี้นั้นเป็นอะไรที่ต้องใช้กันอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะเวลา ...
อ่านต่อ
บทความ

Phrase with OVER

ภาษาไทยร่วมสมัยมีการนำคำบุพบท ‘over’ มาใช้ในความหมายใหม่ ในทำนองการมีความรู้สึกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มากเกินขอบเขต อย่างที่พูดกันว่า ...
อ่านต่อ
บทความ

All about Names

ชื่อนั้นสำคัญไฉน ที่ไม่ต้องสงสัยคือไว้ระบุตัวตน แต่ที่ไปต่อกันไม่ถูกคือตอนกรอกแบบฟอร์มเอกสารต่างประเทศ มักมีช่องแปลกๆ ...
อ่านต่อ
บทความ

budding – blossom

ในช่วงที่ในซีกโลกเหนือกำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ลองมาดูสามคำที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้บานกันค่ะ คำ bloom และ blossom มักจะสับสน ...
อ่านต่อ
บทความ

Although…But

เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับนักเรียนไทย โดยชอบใช้สองคำนี้ในประโยคเดียวกันบ่อยๆ ...
อ่านต่อ
บทความ

Phrases with UNDER

คำ ‘under’ นับเป็นบุพบท (preposition) พื้นฐานคำหนึ่งที่ใช้กันมาก แต่ด้วยความหมายที่สื่อ ...
อ่านต่อ
บทความ

My pleasure

เคยบ้างไหมที่มีใครตอบขอบคุณเรา แล้วเบื่อที่จะใช้สำนวน ‘You’re welcome.’ ...
อ่านต่อ