บทความ

บทความ

Dinner & Diner

Dinner & Diner: หลายคำแค่สะกดต่างไปตัวอักษรเดียว ความหมายก็ต่างกัน เช่น คำนาม 2 คำ ที่คอลัมน์ Vocab Bite เลือกมาเสนอวันนี้ dinner มักหมายถึง ...
อ่านต่อ
บทความ

Terms on Hotel

Terms on Hotel – เคยกันไหมคะ ที่เวลาไปพักโรงแรม แล้วพนักงานมาพูดถึงบริการ ลักษณะห้อง หรือตำแหน่งพนักงานด้วยคำที่ฟังแปร่งหูไม่คุ้นความหมาย ...
อ่านต่อ
บทความ

Words with Silent H

Words with Silent H – เนื่องจากภาษาอังกฤษรับเอาคำจากหลากหลายภาษามาใช้ และต่างก็มีวิธีการออกเสียงตามตัวสะกดแตกต่างกันไป ไม่ตรงรูป ...
อ่านต่อ
บทความ

Terms on Smells

Terms on Smells – เรื่องกลิ่นเป็นเรื่องที่คนไทยให้ความสำคัญทีเดียว ละครโทรทัศน์ที่อยู่ในกระแสก็มีชื่อเรื่องขึ้นต้นด้วยคำนี้ ...
อ่านต่อ
บทความ

Beside – Besides – B-Side

Beside – Besides – B-Side : สามคำนี้เวลาได้ยินดูจะเสียงคล้ายๆกัน หากไม่ตั้งใจฟังให้ดี อาจจะจับความผิดไปได้ ...
อ่านต่อ
บทความ

Eating and drinking is not allowed

Eating and drinking is not allowed – สำนวนนี้ชาวกรุงเทพคงได้ยินกันบ่อยเวลาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระบบหนึ่ง ...
อ่านต่อ
บทความ

Theirs

Theirs – เป็นรูปสรรพนามบุรุษที่สามรูปพหูพจน์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ (plural possessive pronoun) ...
อ่านต่อ
บทความ

Mother Earth

Mother Earth (หรือเรียกอีกอย่างว่า Mother Nature) – เป็นคำบุคลาธิษฐานคำหนึ่ง (ที่เปรียบสิ่งต่าง ๆ กับคุณสมบัติของคน) ...
อ่านต่อ
บทความ

Words on What We Hear

Words on What We Hear – เคยไหมคะ ทั้งที่ใช้กันอยู่บ่อยๆ แต่ก็มีคำศัพท์พื้นฐานหลายคำที่เข้าใจผิด ...
อ่านต่อ