บทความ

บทความ

Shameful & Shameless

Shameful & Shameless – บางคนอาจเข้าใจผิดว่าสองคำนี้ความหมายตรงกันข้ามกัน อันแรกหมายถึงน่าละอายและอันหลังหมายถึงไม่น่าละอาย ตามคำแปลที่มักใช้กันของคำปัจจัย (suffix) ...
อ่านต่อ
บทความ

Autumn foliage

autumn foliage – ในซีกโลกเขตเหนือ ตุลาคมเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากฤดูร้อนไปเป็นฤดูใบไม้ร่วง ที่เรียกด้วยคำที่ดูเป็นทางการหน่อยคือ autumn หรือคำที่เป็นภาษาพูดลงมาหน่อยว่า fall ...
อ่านต่อ
บทความ

Discussing Lifetimes

Discussing Lifetimes – ‘ชั่วชีวิต’ หรือ ‘ตลอดชีวิต’ เป็นสำนวนเพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมิติทางเวลากับการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ อาจจะพูดด้วยฐานของความเป็นจริงหรืออิงความรู้สึกก็ได้ ปรากฏในภาษาต่างๆ รวมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่มักพบบ่อยๆ ...
อ่านต่อ