Course Category: เขียน

Free

ภาษาอังกฤษออนไลน์กับเอยูเอ: WRITING ONLINE

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษกับครูเอยูเอ ได้ทุกเวลา ทุกสถานท…
0
Free

คอร์ส เรียนอังกฤษตัวต่อตัว / เรียนอังกฤษแบบกลุ่ม

เรียนคนเดียวหรือเรียนเป็นกลุ่มก็ได้ไม่ต้องรอใคร &#…
0
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับโลกธุรกิจ

สาระของหลักสูตรนี้ มุ่งเน้น การเพิ่มทักษะการสื่อสา…
0
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวสมัครงานและการสัมภาษณ์

มุ่งเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน  เ…
0
Free

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการเขียนมีทั้งหมด 6 ระดับ ตั้งแต่ให้ผู้เรี…
0